Asetukset-valikko

Yleisasetukset-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Näytön kieli

English (englanti)

Francais (ranska)

Deutsch (saksa)

Italiano (italia)

Espanol (espanja)

Dansk (tanska)

Norsk (norja)

Nederlands (hollanti)

Svenska (ruotsi)

Portugali

Suomi

Russian (venäjä)

Polski (puola)

Magyar (unkari)

Turkce (turkki)

Cesky (tšekki)

Simplified Chinese (yksinkertaistettu kiina)

Traditional Chinese (perinteinen kiina)

Korean (korea)

Japanese (japani)

Määrittää näytön kielen

Huomautus: Kaikki kielet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa tulostimissa.

Eko-tila

Ei käytössä

Virta

Virta/Paperi

Paperi

Vähentää energian, paperin tai erikoisvälineen käytön mahdollisimman vähäiseksi

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Jos asetus on Ei käytössä, tulostin palautuu tehdasasetuksiin.
 • Jos asetus on Virta, tulostin kuluttaa mahdollisimman vähän sähköä. Asetus saattaa vaikuttaa suorituskykyyn, mutta ei laatuun.
 • Jos asetus on Paperi, tulostin kuluttaa mahdollisimman vähän paperia ja erikoismateriaalia. Asetus saattaa vaikuttaa suorituskykyyn, mutta ei laatuun.
 • Jos asetus on Virta/Paperi, tulostin kuluttaa mahdollisimman vähän sähköä, paperia ja erikoismateriaalia.
Hiljainen tila

Ei käytössä

Käytössä

Vähentää tulostimen tuottamaa melua

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostin toimii mahdollisimman hiljaisesti.
Suorita alkuasennus

Kyllä

Ei

Käynnistää tulostimen ohjatun asennuksen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Kyllä.
 • Kun käyttäjä on suorittanut ohjatun asennuksen ja valitsee Maan valinta -näytöstä Valmis, oletusasetukseksi vaihtuu Ei.
Paperikoot

U.S. (Yhdysvallat)

Metrinen

Määrittää tulostimen oletusmittayksiköt. Oletusasetukset määräytyvät ohjatussa alkuasennuksessa tehdyn maavalinnan mukaan.

Skannaus PC-porttiin - alue

<porttialue>

Määrittää kelvollisen porttialueen tulostimille, jotka ovat portin palomuurin takana. Kelvolliset portit määritetään kahdella numeroryhmällä, joita erottaa puolipiste.

Huomautus: Oletusasetuksena on 9751:12000.

Default Mode (Oletustila)

Kopiointi

Faksi

Määrittää toiminnon, johon tulostin siirtyy, kun tulostimen ohjauspaneelista painetaan Go (Jatka), Content (Sisältö) tai Darkness (Tummuus) -painiketta tai jotain numeronäppäintä

Huomautus: Copy (Kopio) on oletusasetus

Päivämäärämuoto

MM-DD-YYYY (KK-PP-VVVV)

PP-KK-VVVV

YYYY-MM-DD (VVVV-KK-PP)

Tulostimen päiväysmuoto

Huomautus: KK-PP-VVVV on oletusasetus Yhdysvalloissa. PP-KK-VVVV on kansainvälinen oletusasetus.

Aikamuoto

12 h:n järjestelmä (A.M./P.M.)

24 h järjestelmä

Tulostimen aikamuoto

Huomautus: Oletusasetus on 12 tunnin järjestelmä (A.M./P.M.)

Hälytykset

Hälytysäänen määritys

Kasetin hälytys

Määrittää, kuuluuko tulostimesta hälytysääni tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia. Kunkin hälytystyypin käytettävissä olevat vaihtoehdot:

Ei käytössä

Yksittäinen

Jatkuva

Huomautuksia:

 • Hälytysäänen määritys -asetuksen oletusasetus on Yksittäinen. Yksittäinen-asetuksella tulostimesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä.
 • Ei käytössä merkitsee, että tulostimesta ei kuulu hälytysääntä.
 • Jatkuva-asetuksella tulostin toistaa kolmen merkkiäänen sarjan kymmenen sekunnin välein.
Aikakatkaisut

Virransäästö

Ei käytössä

1 - 240

Määrittää, miten pian viimeisen toiminnon jälkeen järjestelmä siirtyy lepotilaan.

Huomautus: Oletusasetus on 30 minuuttia.

Aikakatkaisut

Näytön aikakatkaisu

15 - 300

Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa ennen näytön palaamista Valmis-tilaan

Huomautus: Oletusasetus on 30 sekuntia.

Aikakatkaisut

Tulostuksen aikakatkaisu

Ei käytössä

1 - 255

Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 90 sekuntia.
 • Kun asetuksen mukainen aika on kulunut, tulostimessa mahdollisesti oleva osittain tulostettu sivu tulostuu ja tulostin tarkistaa, onko uusia tulostustöitä odottamassa.
 • Tulostuksen aikakatkaisu on käytettävissä ainoastaan PCL- tai PPDS-emuloinnin yhteydessä. Tämä asetus ei vaikuta PostScript-emulointia käyttäviin tulostustöihin.
Aikakatkaisut

Odotuksen aikakatkaisu

Ei käytössä

15 - 65 535

Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa tulostustyön

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 40 sekuntia.
 • Odotuksen aikakatkaisu on käytettävissä ainoastaan, kun tulostin käyttää PostScript-emulointia. Tämä asetus ei vaikuta tulostustöihin, joissa käytetään PCL- tai PPDS-emulointia.
Tulostuksen palautus

Automaattinen jatko

Ei käytössä

5-255

Sallii tulostimen jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • 5–255 on sekuntimäärä.
Tulostuksen palautus

Tukosselvitys

Käytössä

Ei käytössä

Automaattinen

Määrittää, tulostaako tulostin juuttuneet sivut uudelleen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin tulostaa juuttuneet sivut uudelleen, jos sivujen säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostin tulostaa juuttuneet sivut uudelleen aina.
 • Jos asetus on Ei käytössä, tulostin ei tulosta juuttuneita sivuja uudelleen.
Tulostuksen palautus

Sivunsuojaus

Käytössä

Ei käytössä

Antaa tulostimen tulostaa sivun, joka ei välttämättä muutoin olisi tulostunut

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Jos asetus on Ei käytössä, tulostin tulostaa sivun osittain, jos muisti ei riitä koko sivun tulostamiseen.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostin käsittelee ja tulostaa koko sivun.
Tehdasasetukset

Älä palauta

Palauta nyt

Palauttaa tulostimen oletusasetukset

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Älä palauta. Jos valitset Älä palauta, käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.
 • Palauta-vaihtoehto palauttaa tulostimen kaikki oletusasetukset paitsi Verkko/portit-valikon asetukset. Kaikki RAM-muistiin tallennetut lataukset poistetaan.

Kopiointiasetukset-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Content (Sisältö)

Teksti

Text/Photo (Teksti/Kuva)

Photograph (Valokuva)

Määrittää kopiointityön sisältötyypin

Huomautuksia:

 • Text (Teksti) korostaa terävän, mustan, tarkan tekstin kirkkaan valkoisella taustalla.
 • Text/Photo (Teksti/Kuva) on oletusarvo. Text/Photo (Teksti/Kuva) -asetusta käytetään, kun alkuperäinen asiakirja sisältää sekä tekstiä että grafiikkaa tai kuvia.
 • Photograph (Valokuva) -asetuksella skanneri huomioi grafiikan ja kuvat erityisen tarkasti. Kun asetus on käytössä, skannaaminen kestää tavallista kauemmin, mutta laite tuottaa tarkemmin alkuperäiskappaleen kaikki värisävyt. Tämä lisää tallennettavan tiedon määrää.
Sivut (kaksipuolisuus)

1 sided to 1 sided (1-puolinen 1-puoliseksi)

1 sided to 2 sided (1-puolinen 2-puoliseksi)

2 sided to 1 sided (2-puolinen 1-puoliseksi)

2 sided to 2 sided (2-puolinen 2-puoliseksi)

Määrittää, onko alkuperäinen asiakirja yksi- vai kaksipuolinen sekä kopioidaanko se yksi- vai kaksipuolisena

Huomautuksia:

 • Kaksipuolisuus ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.
 • 1-puolinen 1-puoliseksi — alkuperäisessä sivussa tuloste on yhdellä puolella. Kopioitu arkki on yksipuolinen.
 • 1-puolinen 2-puoliseksi — alkuperäisessä sivussa tuloste on yhdellä puolella. Kopioitu arkki on kaksipuolinen. Jos alkuperäiskappaleessa on esimerkiksi kuusi arkkia, kopiossa on kolme kaksipuolista arkkia.
 • 2-puolinen 1-puoliseksi — alkuperäisessä sivussa tuloste on kummallakin puolella. Kopioitu arkki on yksipuolinen. Jos alkuperäiskappaleessa on esimerkiksi kolme kaksipuolista arkkia, kopiossa on kuusi yksipuolista arkkia.
 • 2-puolinen 2-puoliseksi — alkuperäisessä sivussa tuloste on kummallakin puolella. Kopio on tarkalleen alkuperäisen näköinen.
Paper Saver (Paperinsäästö)

Ei käytössä

2 yhdelle pysty

2 yhdelle vaaka

4 yhdelle pysty

4 yhdelle vaaka

Määrittää alkuperäisen asiakirjan kahden tai neljän arkin tulostuksen samalle sivulle

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Print Page Borders (Tulosta sivun reunat)

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää reunan tulostamisen sivun reunoilla oleviin marginaaleihin

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Lajittelu

Käytössä

Ei käytössä

Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita työstä

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Alkuperäinen koko

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Universal

Tunnistekortti

4 x 6 tuumaa

3 x 5 tuumaa

Business Card (Käyntikortti)

Mukautettu skannauskoko <x>

A4

A5

Oficio (Meksiko)

A6

JIS B5

Määrittää alkuperäisen asiakirjan paperikoon

Huomautuksia:

 • Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Asetuksessa oleva tähti (*) ilmoittaa sen olevan nykyinen oletusasetus.
Paperilähde

Lokero <x>

Yksittäisen arkin syöttölaite

Monen arkin syöttölaite

Määrittää kopiointitöiden paperilähteen

Huomautus: Tray 1 (Lokero 1) on oletusasetus.

Kalvojen erotinsivut

Käytössä

Ei käytössä

Lisää kalvojen väliin paperiarkin

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Erotinsivut

Ei mitään

Kopioiden väliin

Töiden väliin

Arkkien väliin

Lisää sivujen, kopioiden tai töiden väliin paperiarkin valitun arvon mukaisesti

Huomautus: Ei mitään on oletusarvo.

Erotinsivujen lähde

Lokero <x>

Manual Feeder (Käsinsyöttö)

Määrittää paperilähteen

Huomautus: Tray 1 (Lokero 1) on oletusasetus.

Darkness (Tummuus)

-4 - +4

Määrittää kopiointityön tummuustason

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Kopiomäärä

1–999

Määrittää kopiointityön kopioiden määrän

Huomautus: Tehdasasetuksena on 1.

Overlay (Vesileima)

Ei käytössä

Luottamuksellinen

Kopiointi

Vedos

Kiireellinen

Mukautettu

Määrittää vesileimatekstin, joka tulostetaan kopiotyön jokaiselle sivulle

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Allow priority copies (Salli tärkeimmät kopiot)

Käytössä

Ei käytössä

Mahdollistaa tulostustyön keskeytyksen sivun tai asiakirjan kopioimista varten

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Background Removal (Taustan poisto)

-4 - +4

Kopiossa näkyvän taustan säätäminen

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Väritasapaino

Syaani - Punainen

Magenta - Vihreä

Keltainen - Sininen

Värin määrän säätäminen välillä -4 - +4.

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Kontrasti

0 - 5

Best for content (Sisällön mukaan)

Määrittää kopiointityön kontrastin

Huomautus: Oletusasetus on Best for content (Sisällön mukaan).

Shadow Detail (Varjon yksityiskohdat)

-4 - +4

Kopiossa näkyvien varjon yksityiskohtien säätäminen

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Scan edge to edge (Skannaus reunasta reunaan)

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan ennen kopiointia

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Tarkkuus

1 - 5

Säätää kopion terävyyttä

Huomautus: 3 on oletusasetus.


Faksiasetukset-valikko

General Fax Settings (Yleiset faksiasetukset)

Valikkokohta

Kuvaus

Aseman nimi

Määrittää faksin nimen tulostimessa

Aseman numero

Määrittää faksin numeron

Aseman tunnus

Aseman nimi

Aseman numero

Määrittää, miten faksi tunnistetaan

Enable Manual Fax (Ota käyttöön manuaalinen faksaus)

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään ainoastaan manuaalista faksausta, johon tarvitaan jakorasia ja puhelin

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tavallisella puhelimella voit vastata tulevaan faksityöhön ja valita faksinumeron.
 • Voit siirtyä manuaaliseen faksaustoimintoon suoraan valitsemalla numeronäppäimistöllä # 0.
Memory Use (Muistin käyttö)

Ainoastaan vastaanotto

Lähinnä vastaanotto

Equal (Yhtä suuri)

Lähinnä lähetys

Ainoastaan lähetys

Määrittää faksityöhön käytettävän pysyvän muistin määrän

Huomautuksia:

 • All receive (Ainoastaan vastaanotto) -asetuksella kaikki muisti varataan faksitöiden vastaanottamiseen.
 • Mostly receive (Lähinnä vastaanotto) -asetuksella suurin osa muistista varataan faksitöiden vastaanottamiseen.
 • Equal (Yhtä suuri) on oletusarvo. Equal (Yhtä suuri) -asetus käyttää faksitöiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen saman verran muistia.
 • Mostly sent (Lähinnä lähetys) -asetuksella suurin osa muistista varataan faksitöiden lähettämiseen.
 • All send (Ainoastaan lähetys) -asetuksella kaikki muisti varataan faksitöiden lähettämiseen.
Cancel Faxes (Peruuta faksit)

Allow (Salli)

Don't Allow (Älä salli)

Määrittää, voiko tulostin peruuttaa faksitöitä

Huomautus: Jos Cancel Faxes (Peruuta faksit) -asetusta ei ole otettu käyttöön, se ei näy vaihtoehtona.

Soittajan tunnus

FSK

DTMF

Määrittää käytetyn soittajan tunnuksen tyypin

Huomautus: FSK on oletusasetus.


Faksin lähetysasetukset

Valikkokohta

Kuvaus

Tarkkuus

Vakio

Tarkka

Erittäin tarkka

Huipputarkka

Tarkkuuden määrittäminen pisteinä tuumalla (dpi). Suurempi tarkkuusasetus parantaa tulostuslaatua, mutta pidentää faksien lähetysaikaa.

Huomautus: Standard (Vakio) on oletusasetus.

Alkuperäinen koko

Letter

Legal

Executive

Letter-/Legal-yhdistelmä

Folio

Statement

A4

A5

A6

Oficio (Meksiko)

JIS B5

4 x 6

3 x 5

Tunnistekortti

Universal

Mukautettu skannauskoko

Business Card (Käyntikortti)

Määrittää skannattavan asiakirjan paperikoon

Huomautus: Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Long edge (Pitkä reuna)

Short edge (Lyhyt reuna)

Määrittää, miten teksti ja grafiikka asetetaan sivulle

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Long edge (Pitkä reuna) -asetuksella sidonta on sivun pitkän reunan suuntaisesti (vasen reuna pystysuunnassa ja yläreuna vaakasuunnassa).
 • Short edge (Lyhyt reuna) -asetuksella sidonta on sivun lyhyen reunan suuntaisesti (yläreuna pystysuunnassa ja vasen reuna vaakasuunnassa).
Content (Sisältö)

Teksti

Text/Photo (Teksti/Kuva)

Photograph (Valokuva)

Määrittää skannattavan faksin sisältötyypin

Huomautuksia:

 • Text (Teksti) -asetusta käytetään, kun asiakirjassa on enimmäkseen tekstiä.
 • Text/Photo (Teksti/Kuva) on oletusarvo. Text/Photo (Teksti/Kuva) -asetusta käytetään, kun asiakirjoissa on enimmäkseen tekstiä tai viivapiirroksia.
 • Photograph (Valokuva) -asetusta käytetään, kun asiakirja on hyvälaatuinen valokuva tai mustesuihkutulostimella tulostettu asiakirja.
Darkness (Tummuus)

-4 - +4

Vaalentaa tai tummentaa tulostetta

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Dial Prefix (Valinnan etuliite)

<ei mitään>

Numerokenttä, johon numero voidaan määrittää

Automaattinen uudelleenvalinta

0–9

Määrittää, miten monta kertaa tulostin yrittää lähettää faksin määritettyyn numeroon

Huomautus: 5 on oletusarvo.

Redial Frequency (Uudelleensoittoväli)

1–200

Määrittää, miten monen minuutin välin numero valitaan uudelleen

Huomautus: Tehdasasetuksena on 3 minuuttia.

Behind a PABX (Vaihteen alanumero)

Kyllä

Ei

Ottaa käyttöön sokkovalinnan ilman valintaääntä

Huomautus: Ei on oletusarvo.

Enable ECM (Ota ECM käyttöön)

Kyllä

Ei

Ottaa käyttöön faksitöiden virheenkorjaustilan

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

Enable Fax Scans (Ota faksin skannaus käyttöön)

Käytössä

Ei käytössä

Mahdollistaa faksien lähettämisen skannaamalla tulostimella

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Driver to fax (Ota ohjainfaksaus käyttöön)

Kyllä

Ei

Sallii tulostimesta lähetettävien faksitöiden faksaamisen ohjaimesta

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

Numeronvalintatila

Tone (Äänitaajuus)

Pulssi

Määrittää valintaäänen, joko ääni tai pulssi

Huomautus: Oletusasetus on Tone (Ääni).

Max Speed (Enimmäisnopeus)

2400

4800

9600

14400

33600

Määrittää, miten nopeasti faksit lähetetään

Huomautus: 33 600 baudia on tehtaan oletusasetus.

Background Removal (Taustan poisto)

-4 - +4

Kopiossa näkyvän taustan säätäminen

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Kontrasti

Best for content (Sisällön mukaan)

0 - 5

Määrittää tulosteen kontrastin

Huomautus: Oletusasetus on Best for content (Sisällön mukaan).

Shadow Detail (Varjon yksityiskohdat)

-4 - +4

Kopiossa näkyvien varjon yksityiskohtien säätäminen

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Scan edge to edge (Skannaus reunasta reunaan)

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Tarkkuus

1 - 5

Säätää faksin terävyyttä

Huomautus: 3 on oletusasetus.

Ota käyttöön värifaksien skannaus

Käytössä

Ei käytössä

Voit ottaa värifaksit käyttöön

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Muunna värifaksit automaattisesti mustavalkofakseiksi

Käytössä

Ei käytössä

Muuntaa kaikki lähtevät faksit mustavalkoisiksi

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.


Faksin vastaanottoasetukset

Valikkokohta

Kuvaus

Enable Fax Receive (Ota käyttöön faksivastaanotto)

Käytössä

Ei käytössä

Sallii tulostimen vastaanottaa faksitöitä

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Rings to Answer (Hälytykset ennen vastaamista)

1–25

Määrittää hälytysten määrän ennen vastaamista saapuvaan faksityöhön

Huomautus: 3 on oletusasetus.

Automaattivastaus

Kyllä

Ei

Antaa tulostimen vastaanottaa tulevia faksitöitä

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

Manuaalinen vastauskoodi

1–9

Voit aloittaa faksin vastaanottamisen syöttämällä koodin puhelimen numeronäppäimillä

Huomautuksia:

 • Tätä asetusta käytetään, kun tulostin jakaa puhelinlinjan puhelimen kanssa
 • 9 on oletusasetus
Auto Reduction (Automaattinen tiivistys)

Käytössä

Ei käytössä

Skaalaa tulevan faksityön määritetyn faksilähteen paperikoon mukaan

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Paperilähde

Auto Size Match (Automaattinen koon tunnistus)

Lokero <x>

Yksittäisen arkin syöttölaite

Monisyöttölaite

Määrittää paperilähteen, joka on valittu saapuvan faksin tulostamiseen

Huomautus: Tray 1 (Lokero 1) on oletusasetus.

Puolet

Käytössä

Ei käytössä

Mahdollistaa vastaanotettavien faksitöiden tulostamisen kaksipuolisena

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Faksin alatunniste

Käytössä

Ei käytössä

Tulostaa lähetystiedot vastaanotetun faksin kunkin sivun alareunaan

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Max Speed (Enimmäisnopeus)

2400

4800

9600

14400

33600

Määrittää, miten nopeasti faksit vastaanotetaan

Huomautus: 33 600 baudia on tehtaan oletusasetus.

Block No Name Fax (Estä nimetön faksi)

Käytössä

Ei käytössä

Mahdollistaa tulevien faksien estämisen, jos lähetyslaitteen asematunnusta ei ole määritetty

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


Faksilokiasetukset

Valikkokohta

Kuvaus

Lähetysloki

Print log (Tulosta loki)

Do not print log (Älä tulosta lokia)

Print only for error (Tulosta vain virhetilanteessa)

Mahdollistaa lähetyslokin tulostamisen kunkin faksityön jälkeen

Huomautus: Print log (Tulosta loki) on oletusarvo.

Receive Error Log (Vastaanottovirheloki)

Print Never (Älä tulosta)

Print on Error (Tulosta virhetilanteessa)

Mahdollistaa vastaanottovirhelokin tulostamisen vastaanottovirheen jälkeen

Huomautus: Oletusasetus on Print Never (Älä tulosta).

Auto Print Logs (Tulosta lokit automaattisesti)

Käytössä

Ei käytössä

Mahdollistaa faksilokien automaattisen tulostamisen

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Log Paper Source (Lokin paperilähde)

Lokero <x>

Valitsee lokien tulostamiseen käytettävän paperilähteen

Huomautus: Tray 1 (Lokero 1) on oletusasetus.

Logs Display (Lokinäyttö)

Etäaseman nimi

Dialed Number (Valittu numero)

Määrittää, näkyykö tulostetuissa lokeissa valittu numero tai aseman nimi

Huomautus: Oletusasetus on Etäaseman nimi.

Enable Job Log (Ota käyttöön työloki)

Käytössä

Ei käytössä

Voit käyttää faksityön lokia

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Enable Call Log (Ota käyttöön soittoloki)

Käytössä

Ei käytössä

Voit käyttää faksisoiton lokia

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.


Kaiutinasetukset

Valikkokohta

Kuvaus

Kaiutintila

Aina pois käytöstä

Käytössä, kunnes yhteys muodostettu

Aina käytössä

Huomautuksia:

 • Always Off (Aina pois käytöstä) poistaa kaiuttimen käytöstä.
 • On until Connected (Käytössä, kunnes yhteys muodostettu) on oletusasetus. Kaiutin on käytössä, ja siitä kuuluu ääntä, kunnes faksiyhteys on muodostettu.
 • Always On (Aina käytössä) ottaa kaiuttimen käyttöön.
Kaiuttimen äänenvoimakkuus

High (Suuri)

Medium (Normaali)

Alhainen

Äänenvoimakkuusasetuksen hallinta

Huomautus: High (Suuri) on oletusarvo.

Ringer Volume (Soiton voimakkuus)

Käytössä

Ei käytössä

Faksikaiuttimen soiton voimakkuuden hallinta

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.


Distinctive Rings (Tunnusäänet)

Valikkokohta

Kuvaus

Single Ring (Yksi soitto)

Käytössä

Ei käytössä

Vastaa soittoihin yhden soiton kuviolla

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Double Ring (Kaksoissoitto)

Käytössä

Ei käytössä

Vastaa soittoihin kaksoissoittokuviolla

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Kolmoissoitto

Käytössä

Ei käytössä

Triple Ring (Kolmoissoitto) vastaa soittoihin kolmoissoittokuviolla

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.


Flash-asema-valikko

Flash Drive -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Ota asema käyttöön

Salli

Disable (Poista käytöstä)

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tulostimen etupuolen USB-portin

Huomautuksia:

 • Kaikissa tulostimissa ei ole kaikkia asetuksia.
 • Enable (Ota käyttöön) on oletusasetus
Päivitä koodi

Salli

Disable (Poista käytöstä)

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tulostimen laiteohjelmistokoodin päivitysmahdollisuuden USB-laitteesta

Huomautus: Enable (Ota käyttöön) on oletusasetus


Scan Settings (Skannausasetukset)

Valikkokohta

Kuvaus

Format (Muoto)

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

Määrittää tiedostomuodon

Huomautus: Tehdasasetuksena on PDF.

PDF Version (PDF-versio)

1.2–1.6

Määrittää USB-skannattavan PDF-tiedoston version

Huomautus: 1.5 on oletusarvo.

Content (Sisältö)

Teksti

Text/Photo (Teksti/Kuva)

Photograph (Valokuva)

Määrittää USB-asemaan skannattavan sisältötyypin

Huomautuksia:

 • Text (Teksti) -asetusta käytetään, kun asiakirjassa on enimmäkseen tekstiä.
 • Text/Photo (Teksti/Kuva) on oletusarvo. Text/Photo (Teksti/Kuva) -asetusta käytetään, kun asiakirjoissa on enimmäkseen tekstiä tai viivapiirroksia.
 • Photograph (Valokuva) -asetusta käytetään, kun asiakirja on hyvälaatuinen valokuva tai mustesuihkutulostimella tulostettu asiakirja.
Color (Väri)

Gray (Harmaa)

Color (Väri)

Määrittää, tulostuuko työ harmaasävyisenä vai värillisenä

Huomautus: Gray (Harmaa) on oletusarvo.

Tarkkuus

75

150

200

300

400

600

Määrittää skannauksen pistemäärän tuumalla

Huomautus: 150 dpi on oletusarvo.

Darkness (Tummuus)

-4 - +4

Vaalentaa tai tummentaa tulostetta

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Suunta

Pysty

Vaaka

Määrittää skannatun kuvan suunnan

Huomautus: Pysty on oletusasetus.

Alkuperäinen koko

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Universal

4 x 6 tuumaa

3 x 5 tuumaa

Business Card (Käyntikortti)

Mukautettu skannauskoko <x>

A4

A5

Oficio (Meksiko)

A6

JIS B5

Määrittää skannattavan asiakirjan paperikoon

Huomautus: Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.

Sivut (kaksipuolisuus)

Ei käytössä

Long edge (Pitkä reuna)

Short edge (Lyhyt reuna)

Määrittää, miten teksti ja grafiikka asetetaan sivulle

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Long edge (Pitkä reuna) -asetuksella sidonta on sivun pitkän reunan suuntaisesti (vasen reuna pystysuunnassa ja yläreuna vaakasuunnassa).
 • Short edge (Lyhyt reuna) -asetuksella sidonta on sivun lyhyen reunan suuntaisesti (yläreuna pystysuunnassa ja vasen reuna vaakasuunnassa).
Tekstin tai Tekstin/Valokuvan JPEG-laatu

5–90

JPEG-valokuvan tai tekstin/valokuvan laadun määrittäminen suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.

Huomautuksia:

 • 75 on oletusarvo.
 • Arvo 5 pienentää tiedostokokoa, mutta heikentää kuvanlaatua.
 • Jos asetus on 90, kuvan laatu on paras mahdollinen, mutta tiedosto on erittäin suuri.
JPEG-laatuinen valokuva

5–90

JPEG-valokuvan laadun määrittäminen suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun

Huomautuksia:

 • 50 on oletusarvo.
 • Arvo 5 pienentää tiedostokokoa, mutta heikentää kuvanlaatua.
 • Jos asetus on 90, kuvan laatu on paras mahdollinen, mutta tiedosto on erittäin suuri.
Use Multi-Page TIFF (Käytä monisivuisia TIFF-kuvia)

Käytössä

Ei käytössä

Tässä voidaan valita yksi- tai monisivuiset TIFF-tiedostot. Jos USB-skannattava FTP-työ on monisivuinen, voidaan luoda yksi TIFF-tiedosto, joka sisältää kaikki sivut, tai yksittäinen TIFF-tiedosto kustakin työn sivusta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja.
Scan bit Depth (Skannauksen värimäärä)

8 bit (8 bittiä)

1 bit (1 bitti)

Ottaa käyttöön Text/Photo (Teksti/Kuva) -tilan, jossa tiedostojen kokoa voidaan pienentää käyttämällä 1-bittisiä kuvia, kun Color (Väri) -asetus on Off (Ei käytössä)

Huomautus: 8 bit (8-bittinen) on oletusarvo.

Background Removal (Taustan poisto)

-4 - +4

Kopiossa näkyvän taustan säätäminen

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Kontrasti

0 - 5

Best for content (Sisällön mukaan)

Määrittää tulosteen kontrastin

Huomautus: Oletusasetus on Best for content (Sisällön mukaan).

Shadow Detail (Varjon yksityiskohdat)

-4 - +4

Säätää skannatussa kuvassa näkyvien varjon yksityiskohtien määrän

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Scan edge to edge (Skannaus reunasta reunaan)

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Tarkkuus

1 - 5

Säätää skannatun kuvan terävyyttä

Huomautus: 3 on oletusasetus.


Tulostusasetukset

Valikkokohta

Kuvaus

Kopiot

Määrittää tulostettavien kopioiden lukumäärän

Huomautus: 1 on oletusasetus.

Sivut (kaksipuolisuus)

Kaksipuolinen

1-puolinen

Mahdollistaa kaksipuolisen tulostuksen

Huomautus: Oletusasetus on Yksipuolinen.


Tulostusasetukset

Asennus-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Komentokieli

PS-emulointi

PCL-emulointi

PPDS-emulointi

Määrittää, millä komentokielellä tulostuspalvelin lähettää tietoja tulostimelle

Huomautus: Oletusasetus on PS.

Tulostusalue

Normaali

Sovita sivulle

Koko sivu

Määrittää paperin tulostusalueen

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Tallennuspaikka

RAM-muisti

Flash

Kerää tulostimeen ladatut pysyvät resurssit ja tallentaa ne automaattisesti flash-asemaan

Huomautus: Oletusasetus on RAM-muisti.

Tallenna resurssit

Käytössä

Ei käytössä

Tallentaa pysyvästi ladatut resurssit

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


Viimeistely-valikko

Huomautus: Kaikissa tulostimissa ei ole kaikkia asetuksia.

Valikkokohta

Kuvaus

Puolet

2-puolinen

1-puolinen

Määrittää, onko kaksipuolinen tulostus kaikkien tulostustöiden oletus

Huomautus: Oletusasetus on Yksipuolinen.

Kaksipuolinen sidonta

Pitkä reuna

Lyhyt reuna

Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin taustapuoli tulostuu arkin etupuoleen nähden

Huomautuksia:

 • Pitkä reuna on oletusasetus.
 • Jos valitset Pitkä reuna -asetuksen, sidonta on pystysivujen vasemmassa reunassa ja vaakasivujen yläreunassa.
 • Jos valitset Lyhyt reuna -asetuksen, sidonta on pystysivujen yläreunassa ja vaakasivujen vasemmassa reunassa.
Kopiot

1–999

Määrittää kunkin tulostustyön oletuskopiomäärän

Huomautus: 1 on oletusasetus.

Tyhjät sivut

Älä tulosta

Tulosta

Määrittää, lisätäänkö tulostustyöhön tyhjiä sivuja

Huomautus: Oletusasetus on Älä tulosta.

Lajittelu

Käytössä

Ei käytössä

Pinoaa tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Sivuja ei lajitella.
 • Käytössä-asetus pinoaa tulostustyöt järjestyksessä.
 • Molemmilla asetuksilla laite tulostaa koko työn Copy (Kopio) -valikon kopiomääräarvon mukaan.
Erotinsivut

Ei mitään

Kopioiden väliin

Töiden väliin

Arkkien väliin

Määrittää, lisätäänkö tyhjiä erotinsivuja

Huomautuksia:

 • Ei mitään on oletusarvo.
 • Jos valitset Kopioiden väliin -asetuksen, laite lisää tulostustyön kopioiden väliin tyhjän arkin, jos Lajittelu-asetuksen arvo on Käytössä. Jos Collation (Lajittelu) -asetukseksi on valittu Off (Ei käytössä), tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen).
 • Jos valitset Töiden väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustöiden väliin.
 • Jos valitset Arkkien väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen sivun jälkeen. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.
Erotinsivujen lähde

Lokero <x>

Monisyöttölaite

Määrittää erotinsivujen paperilähteen

Huomautus: Lokero 1 (vakiolokero) on oletusasetus.

N-Up (N sivua arkille)

Ei käytössä

2 sivua/arkki

4 sivua/arkki

6 sivua/arkki

9 sivua/arkki

16 sivua/arkki

Määrittää, että monisivuiset kuvat tulostetaan paperiarkin yhdelle puolelle

Huomautuksia:

 • Kullekin sivulle tulostetaan valitun numeron mukainen määrä kuvia
 • Oletusasetus on Ei käytössä.
Monisivutulostuksen järjestys

Vaaka

Käänteinen vaaka

Käänteinen pysty

Pysty

Määrittää pienennettyjen sivujen paikan sivulla

Huomautus: Vaaka on oletusasetus.

Suunta

Automaattinen

Vaaka

Pysty

Määrittää monisivuarkin suunnan

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin valitsee pysty- tai vaakasuunnan.
 • Jos asetus on Pitkä reuna, laite tulostaa vaakasuunnassa.
 • Jos asetus on Lyhyt reuna, laite tulostaa pystysuunnassa.
Paperinsäästö, reuna

Ei mitään

Kiinteä

Tulostaa reunan kunkin sivun kuvan ympärille

Huomautus: Ei mitään on oletusarvo.


Laatu-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Värinkorjaus

Automaattinen

Ei käytössä

Manuaalinen

Säätää tulostetun sivun värien tulostusta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Jos asetus on Automaattinen, kussakin tulostetun sivun objektissa käytetään eri värinmuuntotaulukkoa.
 • Jos asetus on Ei käytössä, värinkorjaus ei ole käytössä.
 • Jos asetus on Manuaalinen, värinmuuntotaulukoita voidaan mukauttaa käyttämällä Värinsäätö käsin -valikon asetuksia.
 • Additiivisten ja subtraktiivisten värien välisten erojen vuoksi joitakin värejä, jotka näkyvät tietokoneen näytössä, ei voida tulostaa.
Tulostustarkkuus

4800 CQ

1200 dpi

Määrittää tulostustarkkuuden

Huomautus: Tehtaan oletusasetus on 4800 CQ.

Tummuuden säätö

1 - 5

Vaalentaa tai tummentaa tulostetta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 4.
 • Voit säästää väriainetta valitsemalla pienemmän numeron.
Viivojen korjaus

Käytössä

Ei käytössä

Tasaiset viivat, terävät reunat

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä toiminto parantaa CAD-tyyppisten piirustusten, kuten piirikaavioiden ja rakennuspiirustusten, tulostuslaatua.
Värinsäästö

Käytössä

Ei käytössä

Vähentää kuvien tulostamiseen käytetyn väriaineen määrää. Tekstin tulostamiseen käytetyn väriaineen määrää ei vähennetä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Jos asetus on Käytössä, Tummuuden säätö -asetukset ohitetaan.
RGB-kirkkaus

-6 - +6

Säätää väritulosteiden kirkkautta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 0.
 • Tämä ei vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimäärityksiä.
RGB-kontrasti

0 - 5

Säätää väritulosteiden kontrastia

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 0.
 • Tämä ei vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimäärityksiä.
RGB-kylläisyys

0 - 5

Säätää väritulosteiden kylläisyyttä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 0.
 • Tämä ei vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimäärityksiä.
Väritasapaino

Syaani

Magenta

Keltainen

Musta

Palauta oletukset

Voit hienosäätää tulostuslaatua säätämällä kussakin värissä käytettävän väriaineen määrää. Värin määrän säätäminen välillä -5 - 5.

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Väriesimerkit

sRGB-näyttö

Kirkas sRGB

Näyttö — todellinen musta

Kirkas

Ei käytössä — RGB

US CMYK

Euro CMYK

Kirkas CMYK

Ei käytössä — CMYK

Tulostaa esimerkkisivuja jokaisesta tulostimessa käytettävästä RGB- ja CMYK-värinmuuntotaulukosta

Huomautuksia:

 • Minkä tahansa asetuksen valitseminen tulostaa esimerkin.
 • Väriesimerkkisivuilla on värillisiä ruutuja ja niiden ohella RGB- tai CMYK-yhdistelmät, joista kunkin ruudun väri muodostuu. Nämä sivut voivat auttaa käyttäjää päättämään, mitä yhdistelmiä käytetään halutun väritulosteen aikaansaamiseksi.
 • Kirjoittamalla selaimen osoiteriville tulostimen IP-osoitteen voit avata upotetun Web-palvelimen väriesimerkkisivujen luettelon.
Värinsäätö käsin (RGB)

RGB-kuva

RGB-teksti

RGB-grafiikka

Mukauttaa RGB-värinmuuntoa. Asetusten mahdolliset arvot ovat:

Kirkas

sRGB-näyttö

Näyttö — todellinen musta

Kirkas sRGB

Ei käytössä

Huomautuksia:

 • Jos asetus on Kirkas, tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka tuottaa kirkkaampia ja kylläisempiä värejä.
 • RGB-kuvien oletusasetus on sRGB-näyttö. Se käyttää värinmuuntotaulukkoa, jonka avulla pyritään tulostamaan tietokoneen näytön värejä vastaava tuloste.
 • Jos asetus on Näyttö — todellinen musta, tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, jossa neutraalien harmaasävyjen tulostamiseen käytetään ainoastaan mustaa väriainetta.
 • RGB-tekstin ja RGB-grafiikan oletusasetus on Kirkas sRGB. Se käyttää värinmuuntotaulukko, joka lisää värien kylläisyyttä. Tämä on suositeltava asetus yritysgrafiikalle ja tekstille.
 • Jos asetus on Ei käytössä, värinmuunto ei ole käytössä.
Värinsäätö käsin (CMYK)

CMYK-kuva

CMYK-teksti

CMYK-grafiikka

Mukauttaa CMYK-värinmuuntoa. Asetusten mahdolliset arvot ovat:

US CMYK

Euro CMYK

Kirkas CMYK

Ei käytössä

Huomautuksia:

 • US CMYK on oletusasetus Yhdysvalloissa
 • Euro CMYK on kansainvälinen oletusasetus
 • Kirkas CMYK -asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka tuottaa kirkkaampia ja kylläisempiä värejä.
 • Jos asetus on Ei käytössä, värinmuunto ei ole käytössä.
Värinsäätö

Aloittaa värien automaattisen kalibroinnin.


Apuohjelmat-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Heksatulostus

Ota käyttöön

Auttaa tulostustyön ongelmien selvittämisessä

Huomautuksia:

 • Kun valitset Hex Trace (Heksatulostus), kaikki tulostimeen lähetetyt tiedot tulostetaan heksadesimaaleina ja merkkeinä, eikä hallintakoodeja suoriteta.
 • Heksatulostuksesta poistutaan katkaisemalla virta tulostimesta.
Peittävyysarvio

Ei käytössä

Käytössä

Arvioi syaanin, magentan, keltaisen ja mustan peittävyysprosentin sivulla. Arvio tulostuu erotinsivulle.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Valikkokohta ei ole käytettävissä kaikissa tulostinmalleissa.

PDF-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Scale to Fit (Sovita sivulle)

No (Ei)

Yes (Kyllä)

Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle

Huomautus: No (Ei) on oletusarvo.

Annotations (Kommentit)

Do Not Print (Älä tulosta)

Print (Tulosta)

Määrittää, tulostetaanko PDF-tiedoston kommentit

Huomautus: Oletusasetus on Do Not Print (Älä tulosta).


PostScript-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tulosta PS-virhe

Käytössä

Ei käytössä

Tulostaa sivun, joka sisältää PostScript-virheen

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kuvan tasoitus

Käytössä

Ei käytössä

Parantaa kuvantarkkuudeltaan pienten kuvien kontrastia ja terävyyttä sekä pehmentää värien rajakohtia.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kuvan tasoitus -asetus ei vaikuta kuviin, joiden tarkkuus on 300 dpi tai enemmän.

PCL-emulointi-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Fonttilähde

Vakio

Ladatut

Kaikki

Määrittää Fontin nimi -valikkokohdassa määritetyt fontit

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vakio. Se näyttää RAM-muistiin ladatut oletusfontit.
 • Ladatut-asetus näyttää kaikki RAM-muistiin ladatut fontit.
 • Kaikki-asetus näyttää kaikkien lisävarusteiden fontit.
Fontin nimi

RO Courier

Näyttää tietyn fontin ja lisävarusteen, jossa fontti sijaitsee

Huomautuksia:

 • RO Courier on tehtaan oletusasetus.
 • RO Courier näyttää fontin nimen ja tunnuksen sekä fontin tallennuspaikan tulostimessa. Fonttilähteen lyhenteet ovat R - Resident, F - Flash, D - Download.
Merkistö

10U PC-8

12U PC-850

Kunkin fonttinimen merkistö

Huomautuksia:

 • 10U PC-8 on tehdasasetus Yhdysvalloissa.
 • 12U PC-850 on kansainvälinen tehdasasetus.
 • Merkistö on aakkosten ja numeroiden, väli- ja erikoismerkkien sarja. Merkistöt tukevat eri kieliä tai tiettyjä sovelluksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja. Ainoastaan tuetut merkistöt näkyvät.
PCL-emulointiasetukset

Pistekoko

1,00–1008,00

Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 12.
 • Pistekoko tarkoittaa fontin merkkien korkeutta. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa.
 • Pistekokoa voidaan suurentaa tai pienentää 0,25 pisteen tarkkuudella.
PCL-emulointiasetukset

Tiheys

0,08–100

Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 10.
 • Tiheys viittaa kiinteävälisten merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla (cpi).
 • Tiheyttä voidaan suurentaa tai pienentää 0,01 cpi:n tarkkuudella.
 • Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa.
PCL-emulointiasetukset

Suunta

Pysty

Vaaka

Määrittää tekstin ja kuvien suunnan sivulla

Huomautuksia:

 • Pysty on oletusasetus.
 • Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun lyhyen reunan suuntaisesti.
 • Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun pitkän reunan suuntaisesti.
PCL-emulointiasetukset

Riviä/sivu

1 - 255

60

64

Määrittää, kuinka monta riviä tulostetaan yhdelle sivulle

Huomautuksia:

 • 60 on oletusasetus Yhdysvalloissa. 64 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Tulostettavien rivien väli määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse haluamasi Paperikoko- ja Suunta-asetus, ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.
PCL-emulointiasetukset

A4-leveys

198  mm

203  mm

Määrittää tulostimen tulostamaan A4-kokoiselle paperille

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 198 mm.
 • 203 mm -asetus määrittää sivun leveyden siten, että sivulle mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.
PCL-emulointiasetukset

Auto CR LF:n jälkeen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon (CR) rivinsiirto-ohjauskomennon (LF) jälkeen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Asetuksiin tehdyt muutokset kopioituvat PPDS-valikkoon.
PCL-emulointiasetukset

Auto LF CR:n jälkeen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron (LF) rivinvaihto-ohjauskomennon (CR) jälkeen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Asetuksiin tehdyt muutokset kopioituvat PPDS-valikkoon.
Lokeron uudelleennumerointi

Määritä monisyöttö

Ei käytössä

Ei mitään

0–199

Määritä lokero <x>

Ei käytössä

Ei mitään

0–199

Määritä paperin käsinsyöttö

Ei käytössä

Ei mitään

0–199

Määritä kirjekuoren käsinsyöttö

Ei käytössä

Ei mitään

0–199

Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjelmistojen tai sovellusten kanssa, joiden paperilokero- ja syöttölaitemääritykset ovat erilaiset.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Ei mitään -vaihtoehto ei ole käytettävissä. Se näkyy näytössä vain PCL 5 -komentokielen valitsemana.
 • Ei mitään -asetus ohittaa paperinsyötön valintakomennon.
 • 0–199 sallii asetuksen mukauttamisen.
Lokeron uudelleennumerointi

Näytä tehdasoletukset

Ei mitään

Näyttää kunkin lokeron tai syöttölaitteen oletusasetuksen

Lokeron uudelleennumerointi

Palauta oletukset

Kyllä

Ei

Palauttaa kaikkien lokeroiden ja syöttölaitteiden oletusasetukset


Kuva-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Automaattinen sovitus

Käytössä

Ei käytössä

Valitsee optimaalisen paperikoon, skaalauksen ja suunnan

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Käytössä-asetus ohittaa joidenkin kuvien skaalaus- ja suunta-asetukset.
Käänteinen

Käytössä

Ei käytössä

Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Fonttikokoa voidaan kasvattaa 1 pisteen tarkkuudella.
 • Asetus ei koske GIF- ja JPEG-kuvia.
Skaalaus

Ankkuroi ylävasen

Parhaiten sopiva

Ankkuroi keskelle

Sovita korkeus/leveys

Sovita korkeus

Sovita leveys

Skaalaa kuvan valitun paperikoon mukaan

Huomautus: Tehdasasetus on Parhaiten sopiva.

Suunta

Pysty

Vaaka

Käänteinen pysty

Käänteinen vaaka

Määrittää kuvan suunnan

Huomautus: Pysty on oletusasetus.


PictBridge-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Valokuvan koko

Automaattinen

L

2L

Hagaki-postikortti

Kortin koko

100 x 150 mm

4 x 6 tuumaa

8 x 10 tuumaa

Letter

A4

A5

JIS B5

Säätää sellaisten valokuvien kokoa, jotka tulostetaan PictBridge-ohjelmaa tukevasta laitteesta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos jokin asetus on määritetty sekä tulostimeen että PictBridge-yhteensopivaan kameraan, kameraan määritetty asetus ylittää tulostimen asetuksen.
Asettelu

Automaattinen

Ei käytössä

2 sivua/arkki

3 sivua/arkki

4 sivua/arkki

6 sivua/arkki

9 sivua/arkki

12 sivua/arkki

16 sivua/arkki

Luettelon tulostus

Määrittää yhdelle sivulle tulostettavien kuvien enimmäismäärän.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos jokin asetus on määritetty sekä tulostimeen että PictBridge-yhteensopivaan kameraan, kameraan määritetty asetus ylittää tulostimen asetuksen.
Laatu

Normaali

Vedos

Tarkka

Määrittää PictBridge-ohjelmaa käyttävästä kamerasta tulostettavien kuvien resoluution, tummuuden ja värinsäästön asetukset.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Jos jokin asetus on määritetty sekä tulostimeen että PictBridge-yhteensopivaan kameraan, kameraan määritetty asetus ylittää tulostimen asetuksen.
Paperilähde

Monisyöttölaite

Lokero <x>

Käsinsyöttö

Osoittaa tulostimen oletusmuotoisen syöttölähteen, kun valokuvia tulostetaan PictBridge-ohjelmaa käyttävästä laitteesta.

Huomautuksia:

 • Monisyöttölaite on tehtaan oletusasetus.
 • Et voi valita suurempaa valokuvan kokoa kuin tulostimen lähdemateriaalin koko.

Aseta päivä ja aika

Valikkokohta

Kuvaus

Näytä päiväys/aika

Näyttää päiväyksen ja kellonajan muodossa VVVV-KK-PP TT:MM

Huomautus: Tämä näyttö on vain katselua varten.

Aseta päiväys ja aika

Kyllä

Ei

Käynnistää tulostimen ohjatun asennuksen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Kyllä.
 • Kun ohjattu asennusohjelma on viety loppuun valitsemalla maan valintanäytöstä Valmis, oletusasetukseksi tulee Ei.
Aikavyöhyke (Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka)

Havaiji *

Alaska

Tijuana (PST)

USA/Kanada PST

USA/Kanada MST

USA/Kanada CST

USA/Kanada EST

Kanada AST

Caracas (VET)

Newfoundland (NST)

Brasilia (BRT)

Määrittää faksin aikavyöhykkeen

Huomautus: * tarkoittaa, että tällä asetuksella ei ole esiohjelmoitua siirtymistä kesäaikaan ja pois kesäajasta.

Aikavyöhyke (Eurooppa ja Afrikka)

Azorit (AZOT)

Praia (CVT) *

GMT (*)

Dublin, Irlanti

Lontoo (BST)

Länsi-Eurooppa

Central Europe (Keski-Eurooppa)

Eastern Europe (Itä-Eurooppa)

Kairo (EET)

Pretoria (SAST) *

Moskova (MSK)

Määrittää faksin aikavyöhykkeen

Huomautus: * tarkoittaa, että tällä asetuksella ei ole esiohjelmoitua siirtymistä kesäaikaan ja pois kesäajasta.

Aikavyöhyke (Aasia)

Jerusalem (IST)

Abu Dhabi (GIST)*

Kabul (AFT) *

Islamabad (PKT) *

New Delhi (IST) *

Katmandu (NPT) *

Astana (ALMT) *

Yangon (MMT) *

Bangkok (ICT) *

Peking (CST) *

Soul (KST) *

Tokio (JST) *

Määrittää faksin aikavyöhykkeen

Huomautus: * tarkoittaa, että tällä asetuksella ei ole esiohjelmoitua siirtymistä kesäaikaan ja pois kesäajasta.

Aikavyöhyke (Australia ja Tyynenmeren alue)

Australia WST

Australia CST Darwin (CST) *

Australia EST

Queensland (EST) *

Tasmania (EST)

Wellington (NZST)

Ei luettelossa

Määrittää faksin aikavyöhykkeen

Huomautus: * tarkoittaa, että tällä asetuksella ei ole esiohjelmoitua siirtymistä kesäaikaan ja pois kesäajasta.

Huomioi kesä-/talviaika

Käytössä

Ei käytössä

Säätää kesäajan

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Salli NTP (verkkoaikatoiminto)

Käytössä

Ei käytössä

Sallii tulostimen kellon synkronoinnin NTP-palvelimen kanssa (Network Time Protocol)

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.