Tarvikkeet-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Syaani, magenta, keltainen ja musta värikasetti

Ennakkovaroitus

Alhainen

Virheellinen

Vaihda

Puuttuva tai viallinen

OK

Ei tuettu

Näyttää värikasettien tilan

Huomautus: Kun näytössä on teksti 88 vaihda <väri> värikasetti, värikasetti on lähes tyhjä. Tämä voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Kuvansiirtopaketti

OK

Vaihda musta kuvayksikkö

Vaihda musta ja värillinen kuvayksikkö

Näyttää kuvayksikön tilan

Hukkavärisäiliö

Lähes täynnä

Vaihda

Puuttuu

OK

Näyttää hukkavärisäiliön tilan