Avbryte en utgående faks

Du kan avbryte en faksjobb når dokumentet er i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten. Slik avbryter du en faksjobb:

  1. Trykk på  på kontrollpanelet.

    Stopper vises, etterfulgt av Avbryt jobb.

  2. Trykk på for å avbryte jobben.

    Merk: Hvis du vil fortsette jobben, trykker du på for å fortsette skanningen av faksen.

    Avbryter vises.

Skriveren fjerner alle sidene i den automatiske dokumentmateren, og avbryter jobben.