Skanne til en datamaskin eller USB-flash-minneenhet

Automatisk dokumentmater

Skannerglassplate

Bruk den automatiske dokumentmateren hvis du har flersidige dokumenter.

Bruk skannerglassplaten til enkeltsider, små elementer (for eksempel postkort eller bilder), transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader).


Med skanneren kan du skanne dokumenter direkte til en datamaskin eller en USB-flash-minneenhet. Datamaskinen behøver ikke å være direkte koblet til skriveren for at du skal motta bilder som skannes til PC. Du kan skanne dokumentet tilbake til datamaskinen via nettverket ved å opprette en skanneprofil på datamaskinen og deretter laste profilen ned til skriveren.

Merk: Skanning til en datamaskin eller en USB-enhet er ikke mulig på enkelte skrivermodeller.