Avbryte en utskriftsjobb

Avbryte en utskriftsjobb fra skriverens kontrollpanel

 1. Trykk på .

  Stopper . . . vises, etterfulgt av Avbryt utskriftsjobb.

 2. Trykk på .

  Avbryter vises.

Avbryte en utskriftsjobb fra datamaskinen

For Windows-brukere

 1. Åpne mappen Skrivere.

  Windows 8

  Fra Søk skriver du Kjør og navigerer til:

  App-listen >Kjør > skriv kontroller skrivere >OK

  Windows 7 og tidligere versjoner
  1. Klikk på eller Start og velg Kjør.

  2. Skriv control printers i dialogboksen Start søk eller Åpne.

  3. Trykk på Enter, eller klikk på OK.

 2. Dobbeltklikk på skriverikonet.

 3. Velg utskriftsjobben du vil avbryte.

 4. Klikk på Slett.

For Macintosh-brukere

 1. Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:

  • Systemvalg >Utskrift og skanner > velg en skriver >Åpne utskriftskø

  • Systemvalg >Utskrift og faks > velg en skriver >Åpne utskriftskø

 2. Merk jobben du vil avbryte, i skrivervinduet, og slett den.