Avbryte en kopieringsjobb

Du kan avbryte en kopieringsjobb når dokumentet er i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten, eller mens dokumentet skrives ut. Slik avbryter du en kopieringsjobb:

  1. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

    Stopper vises, etterfulgt av Avbryt jobb.

  2. Trykk på for å avbryte jobben.

    Merk: Hvis du vil fortsette jobben, trykker du på for å fortsette kopieringen.

    Avbryter vises.

Skriveren fjerner alle sidene i den automatiske dokumentmateren eller skriveren, og avbryter jobben. Når jobben er avbrutt, vises kopiskjermen.