Avbryte en e-post

Du kan avbryte en e-post når dokumentet er i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten. Slik avbryter du en e-post:

  1. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

    Stopper vises, etterfulgt av Avbryt jobb.

  2. Trykk på for å avbryte jobben.

    Merk: Hvis du vil fortsette jobben, trykker du på for å fortsette skanningen av e-posten.

    Avbryter vises.

Skriveren fjerner alle sidene i den automatiske dokumentmateren, og avbryter jobben. Når jobben er avbrutt, vises kopiskjermen.