Kontrollere statusen for rekvisita

Det vises en melding på skjermen når det er nødvendig å skifte ut rekvisita, eller når det er behov for vedlikehold.

Sjekke statusen for rekvisita fra skriverens kontrollpanel

Du kan sjekke statusen for skriverens rekvisita ved å skrive ut en menyinnstillingsside:

  1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

  2. Trykk på  på kontrollpanelet.

  3. Trykk på piltastene til Rapporter vises. Trykk deretter .

  4. Trykk på piltastene til Menyinnstillinger vises. Trykk deretter .

Kontrollere rekvisitastatusen fra en datamaskin i nettverket

Merk: Datamaskinen må være koblet til det samme nettverket som skriveren.
  1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

    Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
  2. Klikk på Device Status (Enhetsstatus). Siden Enhetsstatus vises, med et sammendrag av rekvisitanivåene.