Rengjøre skriveren utvendig

 1. Kontroller at skriveren er slått av og strømledningen er trukket ut fra vegguttaket.

  shock_hazard caution icon FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: For å unngå å risikere elektriske støt må du trekke strømledningen ut av vegguttaket og koble alle kabler fra skriveren før du fortsetter.
 2. Fjern papir fra standardutskuffen.

 3. Fukt en ren, lofri klut med vann.

  Advarsel – mulig skade: Ikke bruk rengjøringsmidler. Det kan skade overflaten på skriveren.
 4. Tørk bare på utsiden av skriveren, og sørg for å også tørke av standardutskuffen..

  Advarsel – mulig skade: Det kan være skadelig for skriveren å rengjøre innsiden med en fuktig klut.
 5. Kontroller at standardutskuffen er tørr før du starter en ny utskriftsjobb.