Rengjøre skannerglassplaten

Rengjør skannerglassplaten hvis du får problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel streker på kopierte eller skannede bilder.

Merk:  Rengjør begge feltene på skannerglassplaten og begge de hvite feltene på undersiden.
 1. Fukt lett en myk klut som ikke loer, eller et papirtørkle med vann.

 2. Åpne skannerdekselet.

  1

  Deksel til automatisk dokumentmater, med hvit underside.

  2

  Deksel til skannerglassplate, med hvit underside.

  3

  Skannerglassplate

  4

  Glassplate for automatisk dokumentmater


 3. Tørk av skannerglassplaten til den er ren og tørr.

 4. Tørk av den hvite undersiden på skannerdekselet til den er ren og tørr.

 5. Lukk skannerdekselet.