Konfigurere innstillinger for universalpapir

Universalpapir er en brukerdefinert innstilling som du kan bruke til å skrive ut på papirstørrelser som ikke finnes på skrivermenyene. Sett innstillingen for Papirstørrelse for den angitte skuffen til Universal når størrelsen du vil ha, ikke er tilgjengelig på menyen Papirstørrelse. Angi deretter alle følgende innstillinger for universalpapir for papiret du skal bruke:

Merk: Den minste støttede universelle størrelsen er 76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer); den største er 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer).

Angi en måleenhet

 1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

 2. Trykk på  på kontrollpanelet.

 3. Trykk på piltastene til Papirmeny vises. Trykk deretter .

 4. Trykk på piltastene til Universelt oppsett vises. Trykk deretter .

 5. Trykk på piltastene til Måleenheter vises. Trykk deretter .

 6. Trykk på piltastene til den riktige måleenheten vises. Trykk deretter .

  Teksten Lagrer endringer vises, etterfulgt av menyen Universelt oppsett.

Angi høyden og bredden på papiret

Hvis du definerer en bestemt høyde og bredde for universalpapiret (i stående sideretning), kan skriveren støtte størrelsen, inkludert støtte for standardfunksjoner som tosidig utskrift og utskrift av flere sider på ett ark.

 1. Fra menyen Universelt oppsett trykker du på piltastene til teksten Stående bredde eller Stående høyde vises. Trykk deretter på .

  Merk: Velg Stående høyde for å justere innstillingen for papirhøyde, eller Stående bredde for å justere innstillingen for papirbredde.
 2. Bruk piltastene for å øke eller redusere innstillingen. Trykk deretter på.

  Teksten Lagrer endringer vises, etterfulgt av menyen Universelt oppsett.