Løse kopieringsproblemer

Kopimaskinen svarer ikke

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller skjermen for feilmeldinger

Fjern eventuelle feilmeldinger.


Kontroller strømtilførselen.

Kontroller at skriveren er koblet til, at strømmen er på, og at Klar vises.

Skannerenheten kan ikke lukkes

Kontroller at det ikke er noe som hindrer enheten fra å lukkes:

  1. Åpne skannerdekselet.

  2. Fjern eventuelle objekter som holder skannerenheten åpen.

  3. Lukk skannerdekselet.


Dårlig kopikvalitet

Her er noen eksempler på dårlig kopikvalitet:

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende:

Kontroller skjermen for feilmeldinger

Fjern eventuelle feilmeldinger.


Det kan være lite toner igjen

Når 88 Cartridge low (88 Lavt tonernivå) vises, eller når utskriften blir utydelig, må du bytte tonerkassett.


Skannerglassplaten kan være skitten

Rengjør skannerglassplaten med en ren, lofri klut fuktet med vann.


Kopien er for lys eller for mørk

Juster innstillingen for Mørkhet på Kopi-menyen.


Kontroller kvaliteten på originaldokumentet

Kontroller at kvaliteten på originaldokumentet er tilfredsstillende.


Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.


Uønsket toner i bakgrunnen


Mønstre (moaré) vises på utskriftene


Tekst er lys eller er i ferd med å forsvinne

Trykk på Content (Innhold) på skriverens kontrollpanel, til lampen ved siden av Tekst eller Tekst/foto begynner å lyse.


Utskriften vises utvasket eller overeksponert

Ufullstendige dokumenter eller fotokopier

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.


Kontroller innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse)

Kontroller at innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse) samsvarer med papiret i skuffen.