Tilpasse kopieringsinnstillinger

Kopiere fra en størrelse til en annen

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Options (Alternativer) i kopieringsfeltet (Copy).

  Originalstørrelse vises.

 5. Trykk på .

 6. Trykk på pilknappene til størrelsen på originaldokumentet vises. Trykk deretter på .

 7. Trykk på pilknappene til Papirkilde vises. Trykk deretter på .

 8. Trykk på pilknappene til skuffen eller kilden som inneholder ønsket størrelse, vises. Trykk deretter på .

  Merk: Hvis du velger en annen papirstørrelse enn den opprinnelige størrelsen, skalerer skriveren størrelsen automatisk.
 9. Endre kopieringsinnstillingene etter behov.

 10. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi.

 11. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.

 12. Trykk på for å gå tilbake til Klar-tilstand.

Kopiere med papir fra en valgt skuff

Under kopieringen kan du velge skuffen som inneholder papirtypen du vil bruke. Hvis du for eksempel har lagt et spesielt utskriftsmateriale i flerbruksmateren og vil kopiere på det utskriftsmaterialet, må du gjøre følgende:

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Options (Alternativer) i kopieringsfeltet (Copy).

 5. Trykk på pilknappene til Papirkilde vises. Trykk deretter på .

 6. Trykk på pilknappene til skuffen eller kilden som inneholder ønsket utskriftsmateriale, vises. Trykk deretter på .

 7. Endre kopieringsinnstillingene etter behov.

 8. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi.

 9. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.

 10. Trykk på for å gå tilbake til Klar-tilstand.

Kopiere på begge sider av arket (tosidig utskrift)

Merk: Dupleksfunksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller.
 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Duplex/2-Sided (Dupleks/tosidig).

 5. Trykk på pilknappene til 1 To 2 Sided (1 til 2-sidig) vises. Trykk deretter på .

  Det første tallet representerer antall sider i originaldokumentene. Det andre tallet representerer antall sider i kopien. Velg for eksempel 1-sided to 2-sided (Enkeltsidig til tosidig) hvis originaldokumentet er enkeltsidig og du vil ha tosidige kopier.

 6. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi.

 7. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.

Forminske eller forstørre kopier

Kopier kan forminskes til 25 % eller forstørres til 400 % av størrelsen på originaldokumentet. Standardinnstillingen for Skalering er Automatisk. Hvis du setter Skalering til Automatisk, skaleres innholdet i originaldokumentet slik at det får plass på arket som du kopierer på.

Slik forminsker eller forstørrer du en kopi:

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Scale (Skaler).

 5. Trykk på pilknappene til det riktige skaleringsalternativet vises. Trykk deretter på .

  Hvis du har valgt Egendefinert, må du gjøre følgende:

  1. Trykk på pilknappene for å øke eller redusere størrelsen, eller angi et tall mellom 25 og 400 på det numeriske tastaturet.

  2. Trykk på .

 6. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi.

 7. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.

Gjøre en kopi lysere eller mørkere

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Darkness (Mørkhet).

 5. Trykk på pilknappene for å gjøre kopien lysere eller mørkere.

 6. Trykk på .

 7. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi.

 8. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.

Justere kopikvaliteten

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Content (Innhold) til lampen ved siden av innstillingen som er mest representativ for det du kopierer, begynner å lyse:

  • Text (Tekst) – Brukes for originaldokumenter som hovedsakelig består av tekst eller strekbilder.

  • Text/Photo (Tekst/Foto)—Brukes når originaldokumentet er en blanding av tekst og grafikk eller bilder

  • Photo (Foto) – Brukes når originaldokumentet er et fotografi eller en blekkutskrift av høy kvalitet.

 5. Trykk på for svart kopi eller på for fargekopi.

 6. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.

 7. Trykk på for å gå tilbake til Klar-tilstand.

Sortere kopier

Hvis du vil skrive ut flere kopier av et dokument, kan du velge å skrive ut hver kopi som et sett (sortert) eller å skrive ut kopiene i grupper med sider (ikke sortert).

Sortert

Ikke sortert


Standardinnstillingen til Sorter er På. Hvis du ikke vil sortere kopiene, kan du endre innstillingen til Av.

Slik slår du av sortering:

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Options (Alternativer) i kopieringsområdet (Copy).

 5. Trykk på piltastene til Sorter vises. Trykk deretter på .

 6. Trykk på piltastene til Av [1,1,1,2,2,2] vises. Trykk deretter på .

 7. Trykk på for svart kopi eller på for fargekopi.

 8. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.

Legge skilleark mellom kopiene

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk på Copy Settings (Kopieringsinnstillinger).

 4. Klikk på Separator Sheets (Skilleark).

  Merk: Sortering må være På for at det skal legges skilleark mellom kopier. Hvis Sortering er Av, vil skillearkene bli lagt til helt til sist i utskriftsjobben.
 5. Velg ett av følgende:

  • Between pages (Mellom sider)

  • Mellom kopier

  • Mellom jobber

 6. Klikk på Submit (Send).

Kopiere flere sider til et enkeltark

Hvis du vil spare papir, kan du kopiere to eller fire etterfølgende sider i et flersidig dokument til et enkeltark med papir.

Merk:

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Options (Alternativer) i kopieringsområdet (Copy).

 5. Trykk på pilknappene til Papirsparing vises. Trykk deretter på .

 6. Velg utskriftstype.

  Hvis du for eksempel har fire originaldokumenter i stående retning som du vil kopiere på samme side av et ark, må du stoppe ved 4 on 1 Portrait (4 på 1 Portrett). Trykk deretter på .

 7. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi.

 8. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.