Kopiere fotografier

  1. Legg et fotografi i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten, med utskriftssiden ned.

  2. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

  3. Trykk på knappen Content (Innhold) til lampen ved siden av Foto begynner å lyse.

  4. Endre kopieringsinnstillingene etter behov.

  5. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi, på skriverens kontrollpanel.

  6. Legg det neste dokumentet på skannerglassplaten, og trykk deretter på 1 på det numeriske tastaturet. Eller du kan trykke på 2 på det numeriske tastaturet.