Kopiere på spesialpapir

Kopiere til transparenter

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Options (Alternativer) i kopieringsfeltet (Copy).

 5. Trykk på pilknappene til Papirkilde vises. Trykk deretter på .

 6. Trykk på pilknappene til skuffen eller kilden som inneholder transparentene, vises. Trykk deretter på .

 7. Endre kopieringsinnstillingene etter behov.

 8. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi.

 9. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Eller du kan trykke på 2 på det numeriske tastaturet.

Kopiere til brevpapir

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på knappen Options (Alternativer) i kopieringsområdet (Copy).

 5. Trykk på pilknappene til Papirkilde vises. Trykk deretter på .

 6. Trykk på pilknappene til skuffen eller kilden som inneholder brevpapiret, vises. Trykk deretter på .

 7. Endre kopieringsinnstillingene etter behov.

 8. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi.

 9. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.