Lage en FTP-snarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside, og finner IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Innstillinger.

 3. Klikk på Måladministrasjon under Andre innstillinger.

  Merk: Det kan hende at du må angi et passord. Hvis du ikke har ID og passord, må du ta kontakt med systemansvarlig.
 4. Klikk FTP Shortcut Setup (Oppsett for FTP-snarvei).

 5. Velg skanneinnstillingene (Format, Content (Innhold), Color (Farge) og Resolution (Oppløsning)).

 6. Angi et hurtignummer, og klikk deretter Add (Legg til).

  Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, vil du bli bedt om å velge et annet nummer.