Gjøre klar til å sende e-post

Konfigurere e-postfunksjonen

For at e-postfunksjonen skal fungere, må den slås på i skriverinnstillingene, og det må være angitt en gyldig IP-adresse eller gateway-adresse for den. Slik konfigurerer du e-postfunksjonen:

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk E-mail/FTP Settings (Instillinger for e-post/FTP).

 4. Klikk på E-mail Server Setup (Oppsett av E-postserver).

 5. Endre e-postinnstillingene etter behov.

 6. Klikk på Submit (Send).

Konfigurere adresseboken

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk E-mail/FTP Settings (Instillinger for e-post/FTP).

 4. Klikk på Manage E-mail Shortcuts (Administrer e-postsnarveier).

 5. Endre e-postinnstillingene etter behov.

 6. Klikk på Submit (Send).