Lage en e-postsnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk på Manage Destinations (Måladministrasjon).

  Merk: Du kan bli bedt om å angi et passord. Hvis du ikke har en ID eller et passord, kan du få dette fra systemansvarlig.
 4. Klikk på E-mail Destination Setup (Oppsett for e-postmottakere).

 5. Skriv inn et unikt navn på mottakeren, og angi e-postadressen.

  Merk: Hvis du angir flere adresser, skiller du hver adresse med et komma (,).
 6. Velg skanneinnstillingene (Format, Content (Innhold), Color (Farge) og Resolution (Oppløsning)).

 7. Angi et hurtignummer, og klikk deretter Add (Legg til).

  Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, vil du bli bedt om å velge et annet nummer.