Sende et dokument med e-post

Sende e-post ved hjelp av tastaturet

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Scan/Email (Skann/Epost) på kontrollpanelet.

  Skann til e-post vises

 4. Trykk på .

  Søk eller Manuell oppføring vises.

  Merk: Hvid det ikke finnes noen oppføringer i adresseboken, vises Manuell oppføring.
 5. Trykk på for å søke i adresseboken eller trykk på piltastene til Manuell vises, og trykk deretter på for å velge eller skrive inn en e-postadresse.

  Bruke adresseboken
  1. Etter at du har valgt Søk på skrivens kontrollpanel, trykker du på pilknappene til den aktuelle adressen vises, og deretter trykker du på .

  2. Trykk på 1 for å søke etter en annen adresse, eller trykk på 2 for å avslutte søket.

   Når du trykker på 2, vises Trykk på Start for å begynne.

  3. Trykk på for å sende en svart kopi eller på for å sende en fargekopi.

  Angi en e-postadresse manuelt

  Når du har valgt Manuelt på skriverens kontrollpanel, vises Oppføringsnavn på den første linjen, og den andre linjen er tom med en blinkende markør.

  1. Trykk på den knappen på det numeriske tastaturet som svarer til tallet eller bokstaven du ønsker. Første gang du trykker på knappen, vises tallet for denne knappen. Når du trykker på knappen en gang til, vises en av bokstavene som er tilordnet denne knappen.

  2. Trykk på Pil høyre-knappen for å flytte ett steg frem, eller vent noen sekunder til markøren flytter seg ett steg frem.

  3. Når e-postadressen er skrevet inn, trykker du på .

   Ny e-post? 1=Ja 2=NEI vises.

  4. Trykk på 1 for å skrive inn en ny adresse, eller trykk på 2 for å avslutte innskriving av adresser.

   Når du trykker på 2, vises Trykk på Start for å begynne.

  5. Trykk på for å sende en svart kopi eller på for å sende en fargekopi.

Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Scan/Email (Skann/Epost) på kontrollpanelet.

  Skann til e-post vises.

 4. Trykk på .

  Søk vises.

  Merk: Hvis det ikke finnes noen oppføringer i adresseboken, vises Manuell oppføring.
 5. Trykk på og angi mottakerens hurtignummer.

 6. Trykk på 1 for å angi en ny snarvei, eller trykk på 2 for å avslutte innlegging av snarveier.

  Når du trykker på 2, vises Trykk på Start for å begynne.

 7. Trykk på for å sende en svart e-post eller på for å sende en e-post i farger.

Sende e-post ved hjelp av adresseboken

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Scan/Email (Skann/Epost) på kontrollpanelet.

  Skann til e-post vises.

 4. Trykk på .

  Søk vises.

  Merk: Hvis det ikke finnes noen oppføringer i adresseboken, vises Manuell oppføring.
 5. Trykk på for å søke i adresseboken.

 6. Trykk på pilknappene til den riktige adressen vises. Trykk deretter på .

 7. Trykk på 1 for å søke etter en annen adresse, eller trykk på 2 for å avslutte søket.

  Når du trykker på 2, vises Trykk på Start for å begynne.

 8. Trykk på for å sende en svart kopi eller på for å sende en fargekopi.