Integrert nettserver kan ikke åpnes

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller nettverksinnstilkoblingene

Undersøk at skriveren og datamaskinen er slått på og at de er koblet til det samme nettverket.


Kontroller nettverksinnstillingene.

Avhengig av nettverksinnstillingene er det mulig du må skrive https:// istedenfor http:// foran skriverens IP-adresse for å få tilgang til den integrerte nettserveren. Kontakt systemadministratoren din for mer informasjon.