Tilpasse faksinnstillinger

Endre oppløsning

Hvis du justerer oppløsningsinnstillingen, endres kvaliteten på faksen. Instillingene varierer fra Standard (høyeste hastighet) til Ultra Fine (Ultrafin) (lav hastighet, best kvalitet).

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Resolution (Oppløsning) i faksfeltet på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på piltastene til den riktige oppløsningsverdien vises. Trykk deretter på .

 5. Trykk på for å sende en sort kopi eller på for å sende en fargekopi.

Gjøre en faks lysere eller mørkere

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Darkness (Mørkhet) på skriverens kontrollpanel.

 4. Trykk på pilknappene for å gjøre faksen lysere eller mørkere.

 5. Trykk på .

 6. Trykk på for å sende en sort faks eller på for å sende en fargefaks.

Sende en faks på et planlagt tidspunkt

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Fax (Faks) på skriverens kontrollpanel.

  Til: vises på første linje, og klokkeslett og dato vises på andre linje.

 4. Angi faksnummeret og trykk deretter på .

 5. Trykk på knappen Options (Alternativer) i faksfeltet.

 6. Trykk på pilknappene til Forsinket sending vises. Trykk deretter på .

  Angi sendetidspunkt vises på første linje, og TT:MM vises på andre linje med en blinkende markør.

 7. Bruk det numeriske tastaturet til å angi klokkeslettet for når faksen skal sendes. Når du har angitt klokkeslettet, flytter markøren seg til AM- eller PM-feltet hvis 12-timersformat er angitt for klokken på skriveren. Trykk på pilknappene for å endre fra AM til PM eller fra PM til AM.

 8. Trykk på .

  Angi sendedato vises på første linje, og DD:MM:ÅÅÅÅ vises på andre linje med en blinkende markør.

 9. Bruk det numeriske tastaturet til å angi sendedato for faksen.

 10. Trykk på .

 11. Trykk på for å sende en sort faks eller på for å sende en fargefaks.

Vise en fakslogg

 1. Åpne en webleser.

 2. Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.

 3. Klikk på Reports (Rapporter).

 4. Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).

 5. Klikk på Fax Job Log (Faksjobblogg) eller Fax Call Log (Faksanropslogg).