Forbedre fakskvaliteten

Spørsmål

Tips

Når bør jeg bruke Text-modus (Tekst)?

  • Bruk tekstmodus når hovedmålet er å bevare teksten, og det ikke er viktig å bevare bilder fra originaldokumentet.

  • Tekstmodus anbefales ved faksing av kvitteringer, blåkopier av skjemaer og andre dokumenter som bare inneholder tekst eller illustrasjoner i form av tynne linjer.

Når bør jeg bruke Text/Photo-modus (Tekst/foto)?

  • Bruk Tekst/foto-modus når du fakser et originaldokument som inneholder både tekst og grafikk.

  • Tekst/foto-modus anbefales for bladartikler, bedriftsgrafikk og brosjyrer.

Når bør jeg bruke Photo-modus (Foto)?

Bruk fotomodus når du fakser bilder som er skrevet ut med laserskriver, eller som kommer fra blader eller aviser.