Forstå alternativene for faks

Originalstørrelse

Med dette alternativet kan du velge størrelsen på dokumentet som skal fakses.

  1. Trykk på Options (Alternativer) i faksfeltet på skriverens kontrollpanel.

    Original Size (Originalstørrelse) vises.

  2. Trykk på .

  3. Trykk på pilknappene til størrelsen på originaldokumentet vises. Trykk deretter på .

Innhold

Dette alternativet angir den originale dokumenttypen. Velg mellom Tekst, Tekst/foto eller Foto. Innholdet påvirker kvaliteten og størrelsen på skannejobben.

Sider (tosidig)

Dette alternativet angir om originaldokument er enkeltsidig (skrevet ut på én side) eller tosidig (skrevet ut på begge sider). På denne måten angis hva som skal skannes og inkluderes i faksen.

Merk: Dupleksskanning er bare tilgjengelig på enkelte modeller.

Oppløsning

Dette alternativet øker detaljnivået i dokumentet du vil fakse. Hvis du fakser et bilde, en tegning med fine linjer eller et dokument med svært liten tekst, bør du øke oppløsningen. Det gjør at det tar lenger tid å skanne, og det hever kvaliteten på faksutskriften.

Mørkhet

Dette alternativet justerer hvor lyse eller mørke faksene blir i forhold til originaldokumentet.