Bruke snarveier og adresseboken

Bruke faksmottakersnarveier

Faksmottakersnarveier er akkurat som å bruke hurtignumre på en telefon eller faksmaskin. Du kan tilordne et hurtignummer når du legger inn faste faksmottakere. Faste faksmottakere eller hurtignumre legges under koblingen Manage Destinations (Måladministrasjon) i kategorien Configuration (Konfigurasjon) i ESW (Embedded Web Server). Et hurtignummer (1–99999) kan inneholde en enkeltmottaker eller flere mottakere. Når du oppretter en gruppefaksmottaker med et hurtignummer, kan du raskt og enkelt fakse informasjon til en hel gruppe.

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på .

  Angi snarvei: vises.

 4. Angi et hurtignummer.

 5. Trykk på for å sende en sort faks eller på for å sende en fargefaks.

Bruke adresseboken

Merk: Hvis adressebokfunksjonen ikke er aktivert, kontakter du systemansvarlig.
 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Fax (Faks) på skriverens kontrollpanel.

  To: (Til:) vises på første linje, og klokkeslett og dato vises på andre linje.

 4. Trykk på , og trykk deretter på pilknappene til det riktige faksnummeret vises. Trykk deretter på .