Sende en faks

Sende en faks fra skriverens kontrollpanel

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Fax (Faks) på skriverens kontrollpanel.

  Til: vises på første linje, og klokkeslett og dato vises på andre linje.

 4. Angi faksnummeret og trykk deretter på .

  Merk:

  • Du kan legge inn en pause i et faksnummer ved å trykke på Redial/Pause (Slå nummeret på nytt / Pause). Pausen i oppringingen vises som et komma på Faks til:-linjen. Bruk denne funksjonen hvis du må slå et nummer for å få linje ut først.
  • Trykk på for å flytte markøren mot venstre og slette et nummer.
  • Trykk på for å bruke en fakssnarvei, og trykk deretter på pilknappene til den aktuelle fakssnarveien vises. Trykk deretter på .
 5. Trykk på 1 for å angi et nytt faksnummer, eller trykk på 2 for å avslutte innskriving av faksnumre.

 6. Trykk på for å sende en sort faks eller på for å sende en fargefaks.

Sende en faks ved hjelp av datamaskinen

Med skriverdriverens faksalternativ kan du sende en utskriftsjobb til skriveren, som deretter sender jobben som en faks. Faksalternativet fungerer som en vanlig faksmaskin, men styres via skriverdriveren og ikke skriverens kontrollpanel.

 1. Åpne et dokument, og klikk på Fil >Skriv ut.

 2. Velg skriveren, og klikk på Egenskaper, Innstillinger, Valg eller Oppsett.

 3. Gå til:

  Kategorien Faks >Aktiver faks

 4. Angi mottakerens faksnummer i feltet Faksnumre.

  Merk: Faksnumre kan angis manuelt eller ved bruk av funksjonen Telefonliste
 5. Angi eventuelt et prefiks i feltet Oppringingsprefiks.

 6. Velg papirstørrelse og sideretning.

 7. Hvis du vil ta med en forside med faksen, velger du Inkluder faksforside og angir ønsket informasjon.

 8. Klikk på OK .

Merk: