Videresende en faks

Med alternativet for videresending av faks kan du skrive ut og videresende mottatte fakser til et faksnummer.

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Innstillinger.

 3. Klikk på Faksinnstillinger.

 4. Klikk på Oppsett av analog faks.

 5. Klikk i boksen Fax Forwarding (Videresend faks), og velg ett av følgende alternativer:

 6. Velg Faks fra listen Videresend til.

 7. Klikk i boksen Forward to Shortcut (Videresend til hurtignummer), og oppgi deretter hurtignummeret som du vil videresende faksen til.

  Merk: Hurtignummeret må være et gyldig hurtignummer for innstillingen som ble valgt i boksen Forward to (Videresend til).
 8. Klikk på Send.