Skanne til en FTP-adresse

Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av tastaturet

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Scan/Email (Skann/Epost) på kontrollpanelet.

 4. Trykk på piltastene til FTP vises, og trykk deretter på .

 5. Skriv inn FTP-adressen.

 6. Trykk på for å sende en kun sort-kopi eller på for å sende en fargekopi.

Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av et hurtignummer

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på Scan/Email (Skann/Epost) på kontrollpanelet.

 4. Trykk på piltastene til FTP vises, og trykk deretter på .

 5. Trykk på og angi mottakerens hurtignummer.

 6. Trykk på 1 for å angi en ny snarvei, eller trykk på 2 for å avslutte innlegging av snarveier.

  Når du trykker på 2, vises Trykk på Start for å begynne.

 7. Trykk på for å sende en kun sort-kopi eller på for å sende en fargekopi.