Forbedre kopikvalitet

Spørsmål

Tips

Når bør jeg bruke Tekst-modus?

  • Bruk tekstmodus når hovedmålet med kopieringen er å bevare teksten, og det ikke er viktig å bevare bilder fra originaldokumentet.

  • Tekstmodus anbefales for kvitteringer, blåkopier av skjemaer og andre dokumenter som bare inneholder tekst eller illustrasjoner i form av tynne linjer.

Når bør jeg bruke Tekst/foto-modus?

  • Bruk tekst/foto-modus når du kopierer et originaldokument som inneholder både tekst og illustrasjoner.

  • Tekst/foto-modus anbefales for bladartikler, bedriftsgrafikk og brosjyrer.

Når bør jeg bruke Fotografi-modus?

Bruk Photograph-modus (Fotografi) når originaldokumentet er et førsteklasses fotografi eller en blekkutskrift.