Installere tilleggsmaskinvare

Installere en tilleggsskuff

Skriveren støtter to ekstra papirkilder: en 550-arks tilleggsskuff og en 650-arks duoskuff (skuff 2) med innebygd flerbruksmater.

Merk: Det kan hende noen skrivermodeller ikke støtter tilleggsskuffen for 550 ark.
standard caution icon FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Skriveren veier mer enn 18 kg (40 lb), og det trengs to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.
shock_hazard caution icon FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Dersom du trenger tilgang til hovedkortet, eller skal installere tilvalgsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er satt opp, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
  1. Pakk opp tilleggsskuffen for 550-ark. Fjern emballasjen og støvdekselet.

  2. Plasser skuffen der skriveren skal stå.

    Merk: Dersom du installerer både tilleggsskuffen og duoskuffen for 650 ark, må tilleggsskuffen for 550 ark alltid installeres som første skuff (konfigureres fra bunnen og opp).
  3. Juster duoskuffen for 650 ark etter tilleggsskuffen for 550 ark, og senk den på plass.

  4. Juster skriveren i forhold til 650-arks duoskuffen, og senk skriveren på plass.

  5. Installer støvdekslene.

Merk: Så snart skriverprogramvaren og eventuelt tilleggsutstyr er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik oppdaterer du alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.