Installere internt tilleggsutstyr

shock_hazard caution icon FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Hvis du prøver å få tilgang til hovedkortet eller installerer tilleggsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er konfigurert, slår du av skriveren og trekker ut strømledningen fra stikkontakten før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

Du kan tilpasse tilkoblingsmulighetene og minnekapasiteten for skriveren ved å installere tilleggskort. Instruksjonene i denne delen forklarer hvordan du skal installere tilgjengelige kort. Du kan også bruke dem til å finne et kort du skal fjerne.

Tilgjengelig tilleggsutstyr

Merk: Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige på enkelte skrivermodeller.
minnekort

Få tilgang til hovedkortet for å installere internt tilleggsutstyr

shock_hazard caution icon FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Hvis du prøver å få tilgang til hovedkortet eller installerer tilleggsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er konfigurert, slår du av skriveren og trekker ut strømledningen fra stikkontakten før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
 1. Finn frem til hovedkortet på baksiden av skriveren.

 2. Fjern skruene ved å vri dem mot klokken.

 3. Trekk forsiktig dekselet av skriveren, og fjern det.

 4. Finn en passende tilkobling på hovedkortet.

  Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.

  1

  Kontakt for flash-minnekort

  2

  Kontakt for minnekort


Installere et minnekort

Hovedkortet har én kontakt for et minnekort (tilleggsutstyr).

shock_hazard caution icon FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Hvis du prøver å få tilgang til hovedkortet eller installerer tilleggsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er konfigurert, slår du av skriveren og trekker ut strømledningen fra stikkontakten før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
 1. Få tilgang til hovedkortet.

 2. Åpne begge låseklipsene på kontakten.

 3. Pakk ut minnekortet.

  Merk: Unngå å ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.
 4. Plasser innsnittet på minnekortet over kanten på kontakten.

 5. Skyv minnekortet rett inn i kontakten til det klikker på plass. Pass på at låseklipsene passer til innsnittene på hver side av minnekortet.

  1

  Innsnitt/hakk

  2

  Kant


 6. Sett tilgangsdekselet til hovedkortet tilbake på plass.

Installere et flash-minnekort

shock_hazard caution icon FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Dersom du trenger tilgang til hovedkortet, eller skal installere tilvalgsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er satt opp, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren må trekkes ut.
 1. Få tilgang til hovedkortet.

 2. Pakk ut minnekortet.

  Merk: Ikke ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.
 3. Hold langs sidene på kortet, og juster pinnene på kortet etter hullene på hovedkortet. Det sikrer også at metallpinnene blir riktig justert.

  1

  Plastpinner

  2

  Metallpinner


 4. Skyv kortet ordentlig på plass.

  Merk:

  • Hele kortets kontaktlengde må berøre og stå parallelt med hovedkortet.
  • Vær forsiktig så du ikke skader kontaktene.
 5. Sett hovedkortdekselet tilbake på plass.