Sammenkobling og frakobling av skuffer

Koble sammen skuffer

Sammenkobling av skuffer er nyttig ved store utskriftsjobber eller for å skrive ut flere kopier. Når én sammenkoblet skuff er tom, trekkes papir inn fra den neste sammenkoblede skuffen. Når innstillingene for Papirstørrelse og Papirtype er like for alle skuffene, kobles skuffene automatisk sammen. Innstillingen for papirstørrelse for alle skuffene må angis manuelt i menyen Papirstørrelse. Innstillingen for Papirtype må angis for alle skuffene i menyen Papirtype. Menyene Papirtype og Papirstørrelse er begge tilgjengelige på menyen Papirstørrelse/-type.

Frakobling av skuffer

Frakoblede skuffer har innstillinger som ikke er de samme som innstillingene til noen annen skuff.

Hvis du vil koble fra en skuff, må du endre følgende skuffinnstillinger slik at de ikke samsvarer med innstillingene til noen annen skuff:

Advarsel – mulig skade: Tildel et papirtypenavn som nøyaktig beskriver papirtypen som er lagt i skuffen. Temperaturen på fikseringsenheten varierer avhengig av den angitte papirtypen. Det er ikke sikkert at papiret behandles riktig hvis du velger feil papirtype.

Tilordne et tilpasset navn

Tilordne et tilpasset navn til en skuff du vil sammenkoble eller frakoble. Tilordne det samme tilpassede navnet til hver av skuffene du vil sammenkoble. Bare skuffer som er tilordnet de samme tilpassede navnene, sammenkobles.

 1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

 2. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

 3. Trykk på piltastene til Papirmeny vises. Trykk deretter .

 4. Trykk på piltastene til Størrelse/Type vises. Trykk deretter .

 5. Trykk på piltastene, og deretter på for å velge skuffen.

  Menyen Paper Size (Papirstørrelse) vises.

 6. Trykk på piltastene til papirmenyen vises.

 7. Trykk på .

 8. Trykk på piltastene til Egendefinert <x> eller et annet egendefinert navn vises. Trykk deretter .

  Teksten Lagrer endringer vises, etterfulgt av Papirmeny.

 9. Trykk på og deretter på for å gå tilbake til Klar-tilstand.