Legge papir i duoskuffen for 650 ark

650-arks duoskuffen (skuff 2) består av en 550-arks skuff og en integrert 100-arks flerbruksmater. Du legger papir i skuffen på samme måte som du gjør for skuffen for 250 ark og tilleggsskuffen for 550 ark. Skuffen støtter de samme papirtypene og papirstørrelsene. Den eneste forskjellen mellom skuffene er utseendet på papirførertappene og plasseringen av papirstørrelsesindikatorene, slik det vises i illustrasjonen nedenfor:

Merk: Noen skrivermodeller støtter ikke tilleggsskuffen for 550 ark.

1

Lengdeførertapper

2

Størrelsesindikatorer

3

Breddeførertapper