Legge papir i standardskuffen for 250 ark og tilleggsskuffen for 550 ark

Skriveren har en standardskuff for 250 ark (skuff 1) med en tilknyttet manuell mater. 250-arksskuffen, duoskuffen for 650 ark og tilleggsskuffen for 550 ark støtter de samme papirstørrelsene og papirtypene, og papiret legges i på samme måte.

Merk: Tilleggsskuffen for 550 ark er ikke tilgjengelig for alle skrivermodeller.
 1. Trekk skuffen ut.

  Merk: Ikke ta ut skuffene mens en jobb skrives ut, eller mens teksten Opptatt vises på displayet. Det kan føre til papirstopp.
 2. Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

  Merk: Bruk størrelsesindikatorene nederst i skuffen til å plassere føreren riktig.
 3. Dersom papiret er lengre enn letter-størrelse, skyver du den grønne spaken bakerst i skuffen for å forlenge skuffen.

 4. Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og spre dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

 5. Legg i papirbunken slik at den anbefalte utskriftssiden vender opp.

 6. Kontroller at papirførerne hviler mot kantene på papiret.

  Merk: Kontroller at sideførerne ligger godt inntil kanten på papiret slik at bildet registreres riktig på siden.
 7. Sett inn skuffen.

 8. Hvis du legger papir av annen størrelse eller type i skuffen enn det som lå der sist, må du endre innstillingen for papirtype eller papirstørrelse fra skriverens kontrollpanel.

  Merk: Dersom du blander papirstørrelser eller papirtyper i den samme skuffen, kan det føre til papirstopp.