Kopiere

Lage en rask kopi

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi, på skriverens kontrollpanel.

  Merk: Hvis det er installert en LDSS-profil (LexmarkTM Document Solutions Suite), kan det hende at det vises en feilmelding når du prøver å lage en rask kopi. Kontakt systemansvarlig for å få tilgang.
 4. Hvis du har plassert dokumentet på skannerglassplaten og skal kopiere flere sider, plasserer du neste side på skannerglassplaten, og deretter trykker du på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.

Kopiere ved hjelp av den automatiske dokumentmateren

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og kortsiden først i den automatiske dokumentmateren.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 2. Juster papirførerne.

 3. Trykk på knappen Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel, eller bruk tastaturet til å angi antall kopier.

 4. Endre kopieringsinnstillingene etter behov.

 5. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi, på skriverens kontrollpanel.

Kopiere ved hjelp av skannerglassplaten

 1. Legg et originaldokument med utskriftssiden ned i det øvre venstre hjørnet på skannerglassplaten.

 2. Trykk på knappen Copy (Kopi) på skriverens kontrollpanel, eller bruk tastaturet til å angi antall kopier.

 3. Endre kopieringsinnstillingene etter behov.

 4. Trykk på for sort kopi eller på for fargekopi, på skriverens kontrollpanel.

 5. Legg det neste dokumentet på skannerglassplaten, og trykk deretter på 1 på det numeriske tastaturet. Hvis ikke, trykker du på 2 på det numeriske tastaturet.