Menyliste

En rekke menyer er tilgjengelig for å gjøre det enkelt å endre skriverinnstillinger. Disse menyene kan åpnes fra skriverens kontrollpanel, innebygd webserver eller programvaredriveren.

Merk:

Menyen Rekvisita

Menyen Paper (Papir)

Rapporter

Network/Ports (Nettverk/porter)

Cyan tonerkassett

Magenta tonerkassett

Gul kassett

Sort kassett

Bildesett

Flaske for overflødig toner

Standardkilde

Størrelse/Type

Papirstruktur

Papirvekt

Papirilegging

Tilpasset type

Tilpassede skannestørrelser

Universaloppsett

Menyinnstillingsside

Device Statistics (Enhetsstatistikk)

Network Setup Page (Nettverksoppsettside)

Side for trådløst oppsett

Shortcut List (Snarveisliste)

Fax Job Log (Faksjobblogg)

Fax Call Log (Faksanropslogg)

Kopieringssnarveier

E-mail Shortcuts (E-postsnarvei)

Fax Shortcuts (Fakssnarveier)

Listen Profiles (Profiler)

Print Fonts (Skriv ut skrifter)

Print Directory (Skriv ut katalog)

Gjentatte feil

Skriv ut test

Aktivarapport

Aktiv NIC

Menyen Nettverk

Menyen Trådløs

Menyen USB


Settings (Innstillinger)

   

General Settings (Generelle innstillinger)

Copy Settings (Kopieringsinnstillinger)

Fax Settings (Faksinnstillinger)

Flash-enhetsmeny

Print Settings (Utskriftsinnstillinger)

Angi dato/klokkeslett