Nettverk/porter

Aktiv NIC, meny

Menyelement

Beskrivelse

Aktivt NIC

Auto

Nettverksliste

Viser skriverserveren

Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig på nettverksmodeller eller skrivere som er koblet til printservere.


Nettverk-meny

Menyelement

Beskrivelse

PCL SmartSwitch

Av

Angir at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk:

 • Standardinnstillingen er På.
 • Når innstillingen Av er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data.
 • Når innstillingen Av er angitt, bruker skriveren PostScript-emulering hvis PS SmartSwitch er satt til På. Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PS SmartSwitch er satt til Av.
PS SmartSwitch

Av

Angir at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk:

 • Standardinnstillingen er På.
 • Når innstillingen Av er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data.
 • Når innstillingen Av er angitt, bruker skriveren PCL-emulering hvis PCL SmartSwitch er satt til On På. Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PCL SmartSwitch er satt til Av.
NPA-modus

Av

Auto

Angir at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto.
 • Når du endrer disse innstillingene fra skriverens kontrollpanel, og går ut av menyene, vil skriveren starte på nytt. Menyvalget oppdateres.
Nettverksbuffer

Deaktivert

Auto

Konfigurerer størrelsen på nettverksbufferen.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto.
 • Verdien kan endres i trinn på 1000.
 • Maksimalt tillatt størrelse som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av.
 • Hvis du vil øke maksimumsstørrelsen på netverksbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på USB- bufferen.
 • Når du endrer disse innstillingene fra skriverens kontrollpanel, og går ut av menyene, vil skriveren starte på nytt. Menyvalget oppdateres.
Binær PS for Mac

Av

Auto

Angir at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto.
 • Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen.
 • Innstillingen På behandler ubehandlede binære PostScript-utskriftsjobber.
Nettverksinstallasjon

Menyen Rapporter

Nettverkskort-menyen

TCIP-menyen

IPv6-menyen

Trådløs, meny

AppleTalk, meny

Viser alle nettverksoppsettmenyene, uavhengig av det aktive skrivernettverket

Merk: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle skrivermodellene.


Trådløs, meny

Bruk menyelementene nedenfor til å vise eller konfigurere innstillingene for den trådløse interne printserveren.

Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig for nettverksmodeller eller skrivere som er koblet til en printserver, når en trådløs intern printserver er installert i skriveren.

Menyelement

Beskrivelse

Modus

Infrastruktur

Ad hoc

Du kan velge en modus.

Merk:

 • Hvis du velger infrastrukturmodusen, blir det trådløse nettverket for skriveren tilgjengelig via et tilgangspunkt.
 • Hvis du velger ad hoc-modusen, konfigureres skriveren for trådløse node-til-node-nettverk.
Kompatibilitet

802.11n

802.11b/g

802.11b/g/n

Lar deg velge en innstilling som er kompatibel med det utstyret du har

Velg nettverk

<liste over tilgjengelige nettverksnavn>

Du kan velge et tilgjengelig nettverk som skriveren skal bruke.

Vis signalkvalitet

Lar deg vise signalstyrken på den trådløse forbindelsen

Vis sikkermodus

Lar deg vise sikkerheten for den trådløse forbindelsen


USB-meny

Menyelement

Beskrivelse

PCL SmartSwitch

Av

Angir at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk:

 • Standardinnstillingen er På.
 • Når innstillingen Av er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data.
 • Når innstillingen Av er angitt, bruker skriveren PostScript-emulering hvis PS SmartSwitch er satt til På. Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PS SmartSwitch er satt til Av.
PS SmartSwitch

Av

Angir at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk:

 • Standardinnstillingen er På.
 • Når innstillingen Av er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data.
 • Når innstillingen Av er angitt, bruker skriveren PCL-emulering hvis PCL SmartSwitch er satt til On På. Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PCL SmartSwitch er satt til Av.
NPA-modus

Av

Auto

Angir at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto.
 • Når du endrer disse innstillingene fra skriverens kontrollpanel, og går ut av menyene, vil skriveren starte på nytt. Menyvalget oppdateres.
USB-buffer

Deaktivert

Auto

Konfigurerer størrelsen på USB-bufferen.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto.
 • Når du endrer disse innstillingene fra skriverens kontrollpanel, og går ut av menyene, vil skriveren starte på nytt. Menyvalget oppdateres.
Binær PS for Mac

Av

Auto

Angir at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Auto.
 • Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen.
 • Innstillingen På behandler ubehandlede binære PostScript-utskriftsjobber.
ENA-adresse

Angir informasjon om nettverksadresse for en ekstern printserver som er koblet til skriveren ved hjelp av en USB-kabel.

Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis skriveren er koplet til en ekstern printserver via USB-porten.

ENA-nettmaske

Angir informasjon om nettmaske for en ekstern printserver som er koblet til skriveren ved hjelp av en USB-kabel.

Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis skriveren er koblet til en ekstern printserver via USB-porten.

ENA-gateway

Angir informasjon om gateway for en ekstern printserver som er koblet til skriveren ved hjelp av en USB-kabel.

Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis skriveren er koblet til en ekstern printserver via USB-porten.