Løse problemer med tilleggsutstyr

Tilleggsutstyret fungerer ikke ordentlig, eller det slutter å fungere etter at det er installert

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Tilbakestille skriveren

Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen.


Kontroller om tilleggsutstyret er koblet til skriveren

  1. Slå av skriveren.

  2. Trekk ut kontakten til skriveren.

  3. Kontroller tilkoblingen mellom tilleggsutstyret og skriveren.


Kontroller at tilleggsutstyret er riktig installert.

Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om tilleggsutstyret er oppført på listen over installert tilleggsutstyr. Hvis tilleggsutstyret ikke er på listen, må du installere det på nytt. For mer informasjon, se maskinvareoppsettsdokumentasjonen som kom med tilleggsutstyret, eller gå til www.lexmark.com/publications for å se tilleggsutstyrets instruksjonsark.


Kontroller at tilleggsutstyret er valgt

Velg tilleggsutstyret på datamaskinen du skriver ut fra. Se Slik oppdaterer du alternativer i skriverdriveren hvis du ønsker mer informasjon.

Skuffer

Kontrollere at papiret er lagt i på riktig måte

  1. Åpne papirskuffen.

  2. Se etter fastkjørt papir eller matingsfeil.

  3. Kontroller at papirførerne er justert etter kantene på papiret.

  4. Kontroller at papirskuffen lukkes skikkelig.

  5. Lukk dekselet.


Tilbakestille skriveren

Slå av skriveren. Vent ti sekunder. Slå på skriveren igjen.

Flerbruksmater

Kontroller flerbruksmater

Forviss deg om at 650-arks duoskuffen (flerbruksmateren) er riktig installert.


Fjern eventuell papirstopp

Fjern eventuell papirstopp i flerbruksmateren.


Sjekk strømkontaktforbindelsen

Kontroller følgende:


Kontroller papiret

Bruk anbefalt papir of spesialpapir. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet om papir og retningslinjer for utskriftsmateriale.


Kontroller papirførerne

Skyv papirførerne i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.


Se etter servicemeldinger

Hvis det vises en servicemelding, må du slå av skriveren, vente i ca. 10 sekunder og slå skriveren på igjen. Hvis feilen kommer tilbake, må du ringe etter service.

Minnekort

Kontroller at minnekortet er ordentlig koblet til skriverens hovedkort.