Veiledning for papir og spesialpapir

Ytterligere informasjon om utskrift på spesialmedia kan finnes i Guide for kartong og etiketterLexmark.com/publications.