200 Papirstopp

  1. Ta tak i håndtaket, og trekk ut standardskuffen for 250 ark (Skuff 1) og den manuelle materen.

  2. Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  3. Sett inn skuffen.

  4. Trykk på .