202 Papirstopp

 1. Ta tak i sidehåndtakene på frontdekselet og dra det mot deg for å åpne det.

  hot_surface caution icon FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
 2. Ta tak i den grønne hendelen, og trekk deretter dekselet på fikseringsenheten mot deg.

 3. Hold dekselet på fikseringsenheten nede, og fjern deretter det fastkjørte papiret.

  Fikseringsenhetsdekselet lukkes når du slipper det.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
 4. Lukk frontdekselet.

 5. Trykk på .