235 Papirstopp

Denne typen papirstopp oppstår når papiret er for kort til dupleksenheten.

  1. Ta tak i sidehåndtakene på frontdekselet og dra det mot deg for å åpne det.

  2. Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet.

  3. Fyll skuffen med papir i riktig størrelse (A4, letter, legal, folio).

  4. Sett inn skuffen.

  5. Lukk frontdekselet.

  6. Trykk på .