Papirstopp 242 og 243

  1. Ta tak i håndtaket og trekk ut tilleggsskuffen for 550 ark.

    Merk: Noen skrivermodeller støtter ikke tilleggsskuffen for 550 ark.
  2. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  3. Sett inn skuffen.

  4. Trykk på .