250 papirstopp

  1. Dytt på spaken i multifunksjonsmateren for å få tilgang til papiret som har stoppet.

  2. Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  3. Sett inn skuffen.

  4. Trykk på .