Menyen Papir

Standardkilde, meny

Menyelement

Beskrivelse

Standardkilde

Tray <x> (Skuff <x>)

FB-mater

Manuelt papir

Manuell konvolutt

Angir en standard papirkilde for alle utskriftsjobber.

Merk:

 • Duoskuffen for 650 ark må installeres for at flerbruksmateren skal vises som menyinnstilling i menyen Papir.
 • Standardinnstillingen er Tray 1 (Skuff 1) (standardskuff).
 • Bare installerte papirkilder vises som menyinnstillinger.
 • En papirkilde som er valgt for en utskriftsjobb, overstyrer innstillingen for Standardkilde for denne utskriftsjobben.
 • Hvis du har lagt papir av samme størrelse og type i mer enn én skuff og papirstørrelsen og papirtypen samsvarer, sammenkobles skuffene automatisk. Når en skuff er tom, skrives jobben ut fra den sammenkoblede skuffen.

Meny for størrelse/type

Menyelement

Beskrivelse

Størrelse i skuff <x>

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Universal

A4

A5

JIS B5

Angir hvilken papirkilde som er lagt i hver skuff.

Merk:

 • Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
 • Hvis du har lagt i papir av samme størrelse og type i to skuffer og papirstørrelsen og papirtypen samsvarer, sammenkobles skuffene automatisk. Når en skuff er tom, skrives jobben ut på papir fra den sammenkoblede skuffen.
Type i skuff <x>

Vanlig papir

Kartong

Transparenter

Resirkulert

Glanset

Etiketter

Bankpostpapir

Brevpapir

Fortrykt papir

Farget papir

Lett papir

Tungt papir

Grovt/bomull

Tilpasset type <x>

Angir hvilken type papir som er lagt i hver skuff.

Merk:

 • Standardinnstillingen for skuff 1 er Vanlig papir. Standardinnstillingen for alle andre skuffer er Tilpasset Type <x>.
 • Et brukerdefinert navn vises i stedet for Tilpasset type <x>, hvis det er tilgjengelig.
 • Bruk dette menyelementet til å konfigurere automatisk sammenkobling av skuffer.
Manuell papirstørrelse

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

A4

A5

A5

JIS B5

Angir størrelsen på papiret som legges i manuelt.

Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.

Manuell papirtype

Vanlig papir

Kartong

Transparenter

Resirkulert

Glanset

Etiketter

Bankpostpapir

Brevpapir

Fortrykt papir

Farget papir

Lett papir

Tungt papir

Grovt/bomull

Tilpasset type <x>

Angir typen papir som legges i manuelt.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig papir.

Størrelse i FB-mater

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

A4

A5

A5

JIS B5

Angir hvilken papirstørrelse som er lagt i flerbruksmateren.

Merk:

 • Vanlig skuff må angis for Konfigurer FB-mater på Papirmeny for at FB-mater skal vises som en menyinnstilling.
 • Letter er standardinnstillingen i USA. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
 • Flerbruksmateren registrerer ikke papirstørrelse automatisk. Verdien for papirstørrelse må angis.
Type i FB-mater

Vanlig papir

Kartong

Transparenter

Resirkulert

Glanset

Etiketter

Bankpostpapir

Brevpapir

Fortrykt papir

Farget papir

Lett papir

Tungt papir

Grovt/bomull

Tilpasset type <x>

Angir papirtypen i flerbruksmateren.

Merk:

 • Vanlig skuff må angis for Konfigurer FB-mater på Papirmeny for at FB-mater skal vises som en menyinnstilling.
 • Letter er standardinnstillingen i USA. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
Manuell konvoluttstørrelse

10-konvolutt

DL-konvolutt

C5-konvolutt

B5-konvolutt

Andre konvolutter

7 3/4-konvolutt

9-konvolutt

Angir størrelsen på konvolutten som legges i manuelt.

Merk: Standardinnstillingen for USA er 10-konvolutt. Den internasjonale standardinnstillingen er DL-konvolutt..

Manuell konvoluttype

Konvolutt

Tilpasset type <x>

Angir typen konvolutt som legges i manuelt.

Merk: Standardinnstillingen er Konvolutt.


Papirstrukturmeny

Menyelement

Beskrivelse

Vanlig struktur

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til papiret som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Kartongstruktur

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til kartongen som er lagt i en angitt skuff.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Vanlig.
 • Innstillingene vises bare hvis kartong støttes.
Transparentstruktur

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til transparentene som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Struktur, resirkulert

Lett

Normal

Tungt

Spesifiserer den relative strukturen til resirkulert papir som ligger i en bestemt skuff

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Glanset struktur

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til det glansede papiret som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Etikettstruktur

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til etikettene som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Bankpostpapirstruktur

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til papiret som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Grov.

Konvoluttstruktur

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til konvoluttene som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Brevpapirstruktur

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til papiret som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Fortrykt papir-struktur

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til papiret som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Farget papir-struktur

Lett

Normal

Tungt

Angir den relative strukturen til det fargede papiret som ligger i en bestemt skuff

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Lett papir

Lett

Normal

Tungt

Angir den relative strukturen til det lette papiret som ligger i en bestemt skuff

Merk:

 • Standardinnstillingen er Vanlig.
 • Innstillingene vises bare hvis den tilpassede typen støttes.
Tungt papir

Lett

Normal

Tungt

Angir den relative strukturen til det tunge papiret som ligger i en bestemt skuff

Merk:

 • Standardinnstillingen er Vanlig.
 • Innstillingene vises bare hvis den tilpassede typen støttes.
Grovt papir / bomullspapir

Tungt

Angir den relative strukturen til det røffe papiret/bomullspapiret som ligger i en bestemt skuff

Merk:

 • Standardinnstillingen er Grov.
 • Innstillingene vises bare hvis den tilpassede typen støttes.
Tilpasset <x> papir

Lett

Normal

Tungt

Angir strukturen til det tilpassede papiret som er lagt i en angitt skuff.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Vanlig.
 • Innstillingene vises bare hvis den tilpassede typen støttes.

Menyen Papirvekt

Menyelementer

Definisjon

Vekt, vanlig papir, Glanset vekt, Bankpostpapirvekt, Brevpapirvekt, Vekt, fortrykt papir eller Vekt, farget papir

Lampe

Normal

Tungt

Identifiserer flatevekten til papiret som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Transparentvekt

Lampe

Normal

Tungt

Identifiserer flatevekten til transparentene som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Vekt, resirkulert

Lampe

Normal

Tungt

Identifiserer den relative vekten på det resirkulerte papiret som ligger i en bestemt skuff

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Etikettvekt

Lampe

Normal

Tungt

Identifiserer flatevekten til etikettene som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Konvoluttvekt

Lampe

Normal

Tungt

Identifiserer flatevekten til konvoluttene som er lagt i en angitt skuff.

Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Kartongvekt

Lampe

Normal

Tungt

Identifiserer flatevekten til kartongen som er lagt i en angitt skuff.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Vanlig.
 • Innstillingene vises bare hvis kartong støttes.
Lett papir

Lampe

Identifiserer den relative vekten på det lette papiret som ligger i en bestemt skuff

Merk:

 • Standardinnstillingen er Lett.
 • Innstillinger vises bare hvis lett papir støttes.
Tungt papir

Tungt

Identifiserer den relative vekten på det tunge papiret som ligger i en bestemt skuff

Merk:

 • Standardinnstillingen er Tungt.
 • Innstillinger vises bare hvis tungt papir støttes.
Tungt/bomullspapir

Normal

Identifiserer den relative vekten på det tunge/bomullspapiret som ligger i en bestemt skuff

Merk:

 • Standardinnstillingen er Vanlig.
 • Innstillinger vises bare hvis tungt/bomullspapir støttes.
Tilpasset <x>

Lampe

Normal

Tungt

Identifiserer flatevekten til den tilpassede papirtypen som er lagt i en angitt skuff.

Merk:

 • Standardinnstillingen er Vanlig.
 • Innstillinger vises bare hvis tilpasset papir støttes.

Papirileggingsmeny

Merk: Noen alternativer er ikke tilgjengelige på bestemte skrivermodeller.

Menyelement

Beskrivelse

Legger i resirkulert

Tosidig

Av

Bestemmer om tosidig utskrift skal skje for alle jobber som angir Resirkulert som papirtype

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Legger i glanset

Tosidig

Av

Bestemmer om tosidig utskrift skal skje for alle jobber som angir Glanset som papirtype

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Bankpostpapir mates

Tosidig

Av

Bestemmer om alle utskriftsjobber der Bankpostpapir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Brevpapir mates

Tosidig

Av

Bestemmer om alle utskriftsjobber der Brevpapir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Fortrykt papir mates

Tosidig

Av

Bestemmer om alle utskriftsjobber der Fortrykt pap. er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Farget papir mates

Tosidig

Av

Bestemmer om alle utskriftsjobber der Farget er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Legge i lett papir

Tosidig

Av

Bestemmer om tosidig utskrift skal skje for alle jobber som angir Lett papir som papirtype

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Legge i tungt papir

Tosidig

Av

Bestemmer om tosidig utskrift skal skje for alle jobber som angir Tungt papir som papirtype

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Grovt/bomull mates

Tosidig

Av

Bestemmer om tosidig utskrift skal skje for alle jobber som angir Tungt papir/bomull som papirtype

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Tilpasset <x> mates

Tosidig

Av

Bestemmer om tosidig utskrift skal skje for alle jobber som angir Tilpasset <x> som papirtype

Merk:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Tilpasset <x> mates er bare tilgjengelig hvis den tilpassede typen støttes.

Tilpassede typer-meny

Menyelement

Beskrivelse

Tilpasset type <x>

Papir

Kartong

Transparenter

Glanset

Etiketter

Konvolutt

Grovt/bomull

Tilordner en papir- eller spesialpapirtype med et standardinnstilt navn for Tilpasset type <x> eller et brukerdefinert Tilpasset navn laget fra den innebygde webserveren eller MarkVisionTM Professional. Det brukerdefinerte navnet vises istedenfor Custom Type <x> (Tilpasset type <x>).

Merk:

 • Standardinnstillingen er Papir.
 • Den tilpassede mediatypen må være støttet av den valgte skuffen eller materen for å kunne skrive ut fra den kilden.
Resirkulert

Papir

Kartong

Transparenter

Glanset

Etiketter

Konvolutt

Bomull

Angir en papirtype når innstillingene for Resirkulert er valgt i andre menyer

Merk:

 • Standardinnstillingen er Papir.
 • Det resirkulerte papiret må støttes av den valgte skuffen eller materen for å kunne skrive ut fra den kilden.

Meny for tilpassede skannestørrelser

Menyelement

Beskrivelse

ID-kort

Bredde

1–14 tommer (25–355,6 mm)

Høyde

1–14 tommer (25–355,6 mm)

Retning

Liggende

Stående

To skanninger per side

Av

Angir en skannestørrelse som ikke er standard.

Merk:

 • 4,83 tommer er den Amerikanske standarden for bredde. 123 millimeter er den internasjonale fabrikkstandarden for bredde.
 • 6,32 tommer er den Amerikanske standarden for høyde. 161 millimeter er den internasjonale fabrikkstandarden for høyde.
 • Standardinnstillingen for Retning er Liggende.
 • Standardinnstillingen for 2 skanninger per side er På.
Egendefinert skannestørrelse <x>

Navn på skannestørrelse

Bredde

1–14 tommer (25–355,6 mm)

Høyde

1–14 tommer (25–355,6 mm)

Retning

Liggende

Stående

To skanninger per side

Av

Angir navn og valg for en tilpasset skannestørrelse. Dette navnet erstatter et navn under Tilpasset type <x> i skrivermenyene.

Merk:

 • 8,5 tommer er den Amerikanske standarden for bredde. 216 millimeter er den internasjonale fabrikkstandarden for bredde.
 • 14 tommer er den Amerikanske standarden for høyde. 356 millimeter er den internasjonale fabrikkstandarden for høyde.
 • Standardinnstillingen for Retning er Liggende.
 • Standardinnstillingen for 2 skanninger per side er Av.

Universaloppsettsmeny

Disse menyelementene brukes til å angi høyde og bredde for papirstørrelsen Universal. Papirstørrelsen Universal er en brukerdefinert innstilling for papirstørrelse. Den er oppført sammen med de andre innstillingene for papirstørrelse og har de samme alternativene, for eksempel støtte for tosidig utskrift og utskrift av flere sider på ett ark.

Menyelement

Beskrivelse

Måleenhet

Tommer

Millimeter

Identifiserer måleenhetene.

Merk:

 • Standardinnstillingen for USA er Tommer.
 • Den internasjonale standardinnstillingen er Millimeter.
Stående bredde

3–14,7 tommer

76–360 mm

Angir stående bredde.

Merk:

 • Hvis bredden overskrider maksimumsbredden, bruker skriveren maksimal tillatt bredde.
 • Standardinnstillingen for USA er 8,5. Mål i tommer kan økes i trinn på 0,01 tomme.
 • Den internasjonale standardinnstillingen er 216 mm. Mål i millimeter kan økes i trinn på 1 mm.
Stående høyde

3–14,7 tommer

76–360 mm

Angir stående høyde.

Merk:

 • Hvis høyden overskrider maksimumshøyden, bruker skriveren maksimal tillatt høyde.
 • 14 tommer er standardinnstillingen i USA. Mål i tommer kan økes i trinn på 0,01 tomme.
 • Den internasjonale standardinnstillingen er 356 mm. Mål i millimeter kan økes i trinn på 1 mm.