290 papirstopp

  1. Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren.

  2. Åpne dekselet til den automatiske dokumentmateren, og fjern eventuelt fastkjørt papir.

  3. Lukk dekselet til den automatiske dokumentmateren.

  4. Åpne dekselet til skanneren, og fjern eventuelle fastkjørte sider.

  5. Lukk skannerdekselet.

  6. Trykk på .