Slik programmerer du trådløs utskrift

Forberede oppsett av skriveren i et trådløst nettverk.

Merk:

Sørg for å ha følgende informasjon før du konfigurerer skriveren i et trådløst nettverk:

Installere skriveren i et trådløst nettverk (Windows)

Før du kan installere skriveren i et trådløst nettverk, må du kontrollere følgende:

 1. Koble strømledningen til skriveren og deretter til en jordet stikkontakt. Slå deretter på skriveren.


  Merk: Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på og klare.
  Advarsel – mulig skade: Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om å gjøre det.
 2. Få en kopi av installeringspakken for skriveren.

  • Fra CD-en Software and Documentation som fulgte med skriveren

  • Fra nettstedet vårt:

   Gå til http://support.lexmark.com, og naviger deretter til:

   BRUKERSTØTTE & NEDLASTING > velg skriver > velg operativsystem

 3. Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.

  Vent til dialogboksen for installering vises.

  Hvis du bruker en Software and Documentation-CD og installasjonsdialogboksen ikke vises, gjør du følgende:

  Windows 8

  Fra Søk skriver du Kjør og navigerer til:

  Appliste >Kjør > skriv D:\setup.exe >OK.

  Windows 7 og tidligere versjoner
  1. Klikk på eller Start og velg Kjør.

  2. Skriv D:\setup.exe i dialogboksen Start søk eller Åpne.

  3. Trykk på Enter, eller klikk på OK.

  Merk: D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.
 4. Klikk på Installer og følg instruksjonene på skjermen.

 5. Velg Trådløs tilkobling når du blir bedt om å velge tilkoblingstype.

 6. Velg Veiledet oppsett (anbefales) i dialogboksen for trådløs konfigurering.

  Merk: Velg Avansert oppsett bare hvis du ønsker å tilpasse installeringen.
 7. Koble til en USB-kabel midlertidig mellom datamaskinen i det trådløse nettverket og skriveren.

  Merk: Når skriveren er konfigurert, blir du bedt om å koble fra USB-kabelen slik at du kan skrive ut trådløst.
 8. Følg instruksjonene på skjermen.

 9. Merk: Hvis du vil vite mer om hvordan du kan la andre datamaskiner i det trådløse nettverket få tilgang til å bruke den trådløse skriveren, kan du se i nettverkshåndboken.

Installere skriveren i et trådløst nettverk (Macintosh)

Merk: Ethernet-kabelen må være koblet fra skriveren når den skal installeres i et trådløst nettverk.
Forberede konfigureringen av skriveren
 1. Koble strømledningen til skriveren og deretter til en jordet stikkontakt. Slå deretter på skriveren.

    

 2. Finn MAC-adressen til skriveren.

  1. Naviger fra kontrollpanelet på skriveren til:

   >Rapporter > >Oppsettside for nettverk >

   eller

   >Rapporter >Oppsettside for nettverk

  2. Se etter UAA (MAC) under Standard nettverkskort.

   Merk: Du trenger denne informasjonen senere.
Angi skriverinformasjonen
 1. Velg AirPort-alternativer:

  Mac OS X versjon 10.5 eller nyere

  Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:

  • Systemvalg >Nettverk >Wi-Fi

  • Systemvalg >Nettverk >Flyplass

  I Mac OS X versjon 10.4

  Gå til følgende fra Finder:

  Programmer >Internettforbindelse >Flyplass

 2. Velg utskriftsserver [yyyyyy] på menyen Nettverksnavn, der y er de siste seks tallene i MAC-adressen på MAC-adressearket.

 3. Åpne en nettleser.

 4. Velg Vis eller Vis alle bokmerker på menyen Bokmerker.

 5. Velg Bonjour eller Rendezvous under Samlinger, og dobbeltklikk deretter på skrivernavnet.

  Merk: Programmet het Rendezvous i Mac OS X versjon 10.2, men Apple Inc. kaller det nå Bonjour.
 6. Gå til siden der innstillingene for trådløs tilkobling er lagret i Embedded Web Server.

Konfigurere skriveren for trådløs tilgang
 1. Skriv inn nettverksnavnet (SSID) i det aktuelle feltet.

 2. Velg Infrastruktur som innstilling for nettverksmodus hvis du bruker et tilgangspunkt (en trådløs ruter).

 3. Velg sikkerhetstypen du vil bruke for det trådløse nettverket.

 4. Angi nødvendig sikkerhetsinformasjon for at skriveren skal kunne koble seg til det trådløse nettverket.

 5. Klikk på Send.

 6. Åpne flyplassprogrammet på datamaskinen:

  Mac OS X versjon 10.5 eller nyere

  Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:

  • Systemvalg >Nettverk >Wi-Fi

  • Systemvalg >Nettverk >Flyplass

  I Mac OS X versjon 10.4

  Gå til følgende fra Finder:

  Programmer >Internettforbindelse >Flyplass

 7. Velg navn på det trådløse nettverket på nettverksmenyen.

Konfigurere datamaskinen til å bruke skriveren trådløst

Hvis du vil skrive ut på en nettverksskriver, må hver Macintosh-bruker installere en spesialutviklet skriverdriverfil og opprette en utskriftskø i skriveroppsettverktøyet eller utskriftssenteret.

 1. Installer en skriverdriverfil på datamaskinen:

  1. Få en kopi av installeringspakken for skriveren.

   • Fra CD-en Software and Documentation som fulgte med skriveren

   • Fra nettstedet vårt:

    Gå til http://support.lexmark.com, og naviger deretter til:

    BRUKERSTØTTE & NEDLASTING > velg skriver > velg operativsystem

  2. Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.

  3. Følg instruksjonene på dataskjermen.

  4. Velg et mål og klikk på Fortsett.

  5. Klikk på Installer i skjermbildet Enkel installering.

  6. Angi brukernavnet og passordet, og klikk på OK.

   Alle nødvendige programmer blir installert på datamaskinen.

  7. Klikk på Lukk når installeringen er fullført.

 2. Legg til skriveren:

  1. For IP-utskrift:

   Mac OS X versjon 10.5 eller nyere
   1. Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:

    • Systemvalg >Utskrift og skanning

    • Systemvalg >Utskrift og faks

   2. Klikk på +.

   3. Klikk om nødvendig på Legg til skriver eller skanner eller Legg til annen skriver eller skanner.

   4. Klikk på kategorien IP.

   5. Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på Legg til.

   I Mac OS X versjon 10.4
   1. Gå til følgende fra Finder:

    Programmer >Verktøy

   2. Dobbeltklikk på Verktøy for skriverinstallering eller Utskriftssenter.

   3. Velg Legg til på listen over skrivere, og klikk deretter på IP-skriver.

   4. Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på Legg til.

  2. For AppleTalk-utskrift:

   Merk:

   • Kontroller at AppleTalk er aktivert på skriveren.
   • Denne funksjonen støttes bare i Mac OS X versjon 10.5 og tidligere versjoner.
   I Mac OS X versjon 10.5
   1. Velg følgende på Apple-menyen:

    Systemvalg >Utskrift & faks

   2. Klikk på + og gå til:

    AppleTalk > velg skriver fra listen >Legg til

   I Mac OS X versjon 10.4
   1. Gå til følgende fra Finder:

    Programmer >Verktøy

   2. Dobbeltklikk på Verktøy for skriverinstallering eller Utskriftssenter.

   3. Klikk på Legg til på listen over skrivere.

   4. Klikk på kategorien Standardnavigering >Flere skrivere.

   5. Velg AppleTalk på den første tilleggsmenyen.

   6. Velg Lokal AppleTalk-sone på den andre tilleggsmenyen.

   7. Velg skriveren på listen, og klikk på Legg til.