Skrive ut et dokument

 1. Legg papir i en skuff eller mater.

 2. Fra Papir-menyen i skriverens kontrollpanel angir du Papirtype og Papirstørrelse iht. papiret som er lagt i skuffen.

 3. Gjør ett av følgende:

  For Windows-brukere

  1. Velg File (Fil) >Print (Skriv ut) når et dokument er åpent.

  2. Klikk på Properties, Preferences, Options (Egenskaper, Preferanser, Alternativer), eller Setup (Oppsett) for å justere innstillingene etter behov.

   Merk: Når du skal skrive ut på en bestemt størrelse eller type av papir, justerer du innstillingene for papirstørrelse eller -type iht. papiret som er lagt i skuffen, eller du velger den aktuelle skuffen eller arkmateren.
  3. Klikk OK, og klikk deretter på Print (Skriv ut).

  For Macintosh-brukere

  1. Endre innstillingene i dialogboksen Sideoppsett:

   1. Mens du har et dokument åpent, velger du File (Fil) > Page Setup (Sideoppsett).

   2. Velg en papirstørrelse eller lag en tilpasset størrelse for papiret som er lagt i skuffen.

   3. Klikk OK .

  2. Tilpass utskriftsinnstillingene i dialogboksen Utskrift:

   1. Mens du har et dokument åpent, velger du File (Fil) > Print (Skriv ut).

    For å se flere valg trykker du på trekanten for å utvide menyen.

   2. I Skriv ut dialogboksen og menyene justerer du innstillingene etter behov.

    Merk: Når du skal skrive ut på en bestemt papirtype, justerer du innstillingene for papirtype iht. papiret som er lagt i skuffen, eller du velger den aktuelle skuffen eller arkmateren.
   3. Klikk på Print (Skriv ut).

Advarsel – mulig skade: Når du skriver ut, må du ikke røre metallakslingen der hvor skriveren støter ut papir i standardutskuffen.