Skrive ut fra en flash-enhet

En USB-inngang er plassert på skriverens kontrollpanel. Sett inn en flash-enhet for å skrive ut støttede filtyper.

Merk:

Skrive ut fra en flash-enhet:

  1. Kontroller at skriveren er på, og at Klar eller Opptatt vises.

  2. Sett en flash-enhet inn i USB-porten.

    Merk:

  3. Trykk på pilknappene til dokument du vil skrive ut vises, og trykk deretter på .

    Merk: Mapper på flash-enheten vises med en + foran mappen (for eksempel + dokumenter). Filnavnene legges til etter filtype (for eksempel JPG).
  4. Trykk på for å skrive ut én kopi, eller angi antall kopier ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på for å sette i gang utskriftsjobben.

    Merk: Fjern ikke flash-minneenheten fra USB-porten før dokumentet er ferdig utskrevet.