Skrive ut bilder fra et PictBridge-klart digitalkamera

Du kan koble til et PictBridge-klart digitalkamera til skriveren og bruke knappene på kameraet for å velge og skrive ut bilder.

  1. Koble den ene enden av USB-kabelen til kameraet.

    Merk: Bruk kun den USB-kabelen som ble levert med kameraet ditt.
  2. Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten foran på skriveren.

    Merk:

  3. Følg instruksjonene på kameraet for å velge og skrive ut bilder.

Merk: Dersom skriveren er avslått når kameraet kobles til, må du koble fra kameraet og deretter koble det til igjen.