Skifte rekvisita

Bytte oppsamlingsflasken for toner

Bytt oppsamlingsflasken for toner når beskjeden 82 Bytt oppsamlingsflaske for toner vises. Skriveren vil ikke skrive ut før oppsamlingsflasken for toner er byttet.

 1. Pakk opp oppsamlingsflasken for toner.

 2. Ta tak i sidehåndtakene på frontdekselet og dra det mot deg.

  hot_surface caution icon FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
 3. Åpne toppdekselet.

 4. Fjern dekselet på høyre side.

 5. Trykk ned den grønne spaken på hver side av oppsamlingsflasken for toner, og fjern den.

 6. Plasser oppsamlingsflasken for toner i den vedlagte innpakningen.

 7. Sett inn den nye oppsamlingsflasken for toner.

 8. Sett på plass igjen dekselet på høyre side.

 9. Lukk toppdekselet.

 10. Lukk frontdekselet.

Bytte et sort bildebehandlingssett

Bytt det sorte bildebehandlingssettet når Bytt sort bildebehandlingssett vises.

 1. Grip sidehåndtakene på frontdekselet, og trekk det ut mot deg.

  hot_surface caution icon FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
 2. Åpne toppdekselet.

 3. Ta ut tonerkassettene ved å løfte håndtakene og løfte dem forsiktig ut fra bildebehandlingssettet.

 4. Ta av høyre deksel.

 5. Press de grønne spakene på hver side av toneroppsamlingsflasken, og ta den ut.

 6. Løft de blå spakene på bildebehandlingssettet, og trekk til deg.

 7. Press ned de blå spakene, grip de grønne håndtakene på sidene, og dra bildebehandlingssettet ut.

  Advarsel – mulig skade: Berør ikke undersiden av bildebehandlingssettet. Dette kan skade bildebehandlingssettet.
 8. Fjern de gule, cyan og magenta fremkallingsenhetene.

 9. Pakk opp erstatningsfotoledersettet.

  La emballasjen være på den sorte fremkallingsenheten.

 10. Rist den sorte fremkallingsenheten forsiktig fra side til side.

 11. Fjern det røde transportdekselet fra den sorte fremkallingsenheten.

 12. Sett inn den sorte fremkallingsenheten.

 13. Sett inn de gule, cyan og magenta fremkallingsenhetene.

  Merk: Forviss deg om at hver fremkallingsenhet settes inn i et passende fargespor.
 14. Legg det brukte sorte fotoledersettet i den vedlagte innpakningen.

 15. Sett inn bildebehandlingssettet.

 16. Roter de blå spakene ned til bildebehandlingssettet faller på plass.

 17. Bytt toneroppsamlingsflaske.

 18. Sett på høyre deksel igjen.

 19. Bytt tonerkassettene.

 20. Lukk toppdekselet.

 21. Lukk frontdekselet.

Bytte et sort og farget bildebehandlingssett

Bytt sort og farget bildebehandlingssett når Bytt farget bildebehandlingssett vises.

 1. Grip sidehåndtakene på frontdekselet, og trekk det ut mot deg for å åpne det.

  hot_surface caution icon FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
 2. Åpne toppdekselet.

 3. Ta ut tonerkassettene ved å løfte håndtakene og løfte dem forsiktig ut fra bildebehandlingssettet.

 4. Ta av høyre deksel.

 5. Press de grønne spakene på hver side av toneroppsamlingsflasken, og ta den ut.

 6. Løft de blå spakene på bildebehandlingssettet, og trekk til deg.

 7. Press ned de blå spakene, grip de grønne håndtakene på sidene, og dra bildebehandlingssettet ut.

  Advarsel – mulig skade: Berør ikke undersiden av bildebehandlingssettet. Dette kan skade bildebehandlingssettet.
 8. Pakk opp det sorte og farge erstatningsfotoledersettet.

  La emballasjen være på fremkallingsenhetene.

 9. Rist de gule, cyan, magenta og sorte fremkallingsenhetene forsiktig fra side til side.

 10. Fjern det røde transportdekslet fra den gule, cyan, magenta og sorte fremkallingsenheten.

 11. Sett inn de gule, cyan, magenta og sorte fremkallingsenhetene.

 12. Legg de brukte sorte og farge fotoledersettene i den vedlagte innpakningen.

 13. Sett inn bildebehandlingssettet.

 14. Bytt toneroppsamlingsflaske.

 15. Sett på høyre deksel igjen.

 16. Bytt tonerkassettene.

 17. Lukk toppdekselet.

 18. Lukk frontdekselet.

Bytte en tonerkassett

Bytt den angitte tonerkassetten (gul, cyan, magenta eller sort) når 88 Bytt <farge> tonerkassett vises. Skriveren fortsetter ikke med utskriften før den angitte kassetten er byttet ut.

Advarsel – mulig skade: Skader som forårsakes av andre tonerkassettmerker enn Lexmark, dekkes ikke av garantien.
Merk: Bruk av andre tonerkassetter enn Lexmark kan føre til dårlig utskriftskvalitet.
 1. Kontroller at skriveren er på, og at Klar eller 88 Bytt <farge> tonerkassett vises.

 2. Pakk ut den nye kassetten, og plasser den i nærheten av skriveren.

 3. Åpne toppdekselet.

 4. Ta ut tonerkassetten ved å løfte håndtaket og løfte den forsiktig ut fra bildebehandlingssettet.

 5. Sett inn den nye tonerkassetten, og press den helt ned i sporet.

 6. Lukk toppdekselet.

Bytte en fremkallingsenhet

Bytt en fremkallingsenhet når en utskriftskvalitetsdefekt oppstår, eller når skriveren blir skadet.

 1. Ta tak i sidehåndtakene på frontdekselet og dra det mot deg for å åpne det.

  hot_surface caution icon FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
 2. Åpne toppdekselet.

 3. Ta ut tonerkassettene ved å løfte håndtakene og dra de forsiktig bort fra fotoledersettet.

 4. Fjern dekselet på høyre side.

 5. Trykk ned den grønne spaken på hver side av oppsamlingsflasken for toner, og fjern den.

 6. Løft de blå spakene på fotoledersettet, og dra det mot deg.

 7. Trykk ned de blå spakene, ta tak i håndtakene på sidene, og dra fotoledersettet ut.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av fotoledersettet. Dette kan skade fotoledersettet.
 8. Ta ut den brukte fremkallingsenheten.

 9. Plasser den brukte fremkallingsenheten i den vedlagte innpakningen.

 10. Pakk opp erstatningsfremkallingsenheten.

  La innpakningen være på fremkallingsenheten.

 11. Rist fremkallingsenheten forsiktig fra side til side.

 12. Fjern det røde transportdekselet fra fremkallingsenheten.

 13. Sett inn fremkallingsenheten.

 14. Still opp og sett inn fotoledersettet.

 15. Bytt toneroppsamlingsflaske.

 16. Sett på plass igjen dekselet på høyre side.

 17. Bytt tonerkassettene.

 18. Lukk toppdekselet.

 19. Lukk frontdekselet.